ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί συγκλήσεως Ἡμερίδος μέ θέμα: “Ταυτότητα φύλου: Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα”»
(8/2/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5616/2017
Ἀριθμ. Διεκπ. 286
Ἀθήνῃσι 8ῃ Φεβρουαρίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2017, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικήν πρότασιν τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, ἐνέκρινε τήν διοργάνωσιν Ἡμερίδος διά τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ κεντρικό θέμα «Ταυτότητα φύλου: Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα», ὅπως αὐτό προέκυψε ἀπό τόν προσφάτως ψηφισθέντα νόμον 4491/2017 τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, περί «Νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητας φύλου».

Ἡ Ἡμερίς θά πραγματοποιηθῇ διά τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Τρίτην 6ην Μαρτίου 2018, καί ὥραν 10ην πρωινήν, εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ εἰς τήν περιοχήν Μελισσιάτικα Βόλου. Ὁμιλητής τῆς Ἡμερίδος θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος θά ἀπαντήσῃ εἰς ἐπιλεγμένα ἐρωτήματα περί τοῦ ζητήματος τῆς Ταυτότητος Φύλου (ἐπισυνάπτονται εἰς τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα), θά ἐνημερώσῃ τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί θά ἀκολουθήσῃ ἐκτενής συζήτησις.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν ἕως τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2018, διά τηλεομοιοτυπίας (210.72.72.280) ἤ δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἰς τήν διαδικτυακήν διεύθυνσιν τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, esegamou@yahoo.gr, τά ὀνόματα καί τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας ἕως δύο ἐκπροσώπων ὑμῶν, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν τῆς διοργανώσεως τῆς Ἡμερίδος.

Σημειωτέον ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά ἐπιβαρυνθῇ μέ τά ἔξοδα μετακινήσεως τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ θά παραθέσῃ τό Γεῦμα μετά τό πέρας τῆς Ἡμερίδος.

Διά πλείονας πληροφορίας, δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς ὡς εἴρηται Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, εἰς τά τηλέφωνα 210.72.72.249 καί 697.333.1202.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης