ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἄρση Ἐπιτιμίου εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
(10/7/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3404
Διεκπ. 1457
Αθήνα 10ῃ Ἰουλίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 631/6.7.2017 ἐγγράφου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἤρθη ἡ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπιβληθεῖσα εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον, ἐφησυχάζοντα Ἱεράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποινή τῆς ἐπ᾿ ἀόριστον ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης