ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Γνωστοποίησις τοῦ τελικοῦ πίνακος τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν δι` ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(1/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4042
Διεκπ. 1731
Αθήνα 1ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 8 7

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 1 τοῦ Ν. 590/ 1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ' ἀριθ. 2983 (ἀριθ. πρωτ. 233/139/17.1.2017) καί 2985 (ἀριθ. πρωτ. 1198/537/9.3.2017) Ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 31ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωστοποιοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, τόν τελικόν πίνακα τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, ὡς οὗτος διεμορφώθη κατά τήν ὑπό τῶν ἄρθρων 19 21 τοῦ διαληφθέντος Νόμου προβλεπομένην διαδικασίαν, ἔχοντα οὕτω:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙ’ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

1. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης,
2. Ἀρχιμ. Θεωνᾶς Ἀθανασιάδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας,
3. Ἀρχιμ. Κύριλλος Ἀλεξάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς,
4. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ἀλεξόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ,
5. Ἀρχιμ. Παρθένιος Ἀσημίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου,
6. Ἀρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας,
7. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
8. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
9. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
10. Ἀρχιμ. Καλλίνικος Δοράκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας,
11. Ἀρχιμ. Δημήτριος Καββαδίας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης,
12. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Καλαθᾶς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως,
13. Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κάντας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου,
14. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας,
15. Ἀρχιμ. Νικόδημος Κάστιζας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας,
16. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Κορομηλᾶς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
17. Ἀρχιμ. Λοῦππος Κουκουρίκος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας,
18. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
19. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Κωνσταντόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας,
20. Ἀρχιμ. Θεόφιλος Μαντζαβρᾶκος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης,
21. Ἀρχιμ. Σπυρίδων Μπουργιώτης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
22. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
23. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Οἰκονομίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
24. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
25. Ἀρχιμ. Βασίλειος Παλιούρας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας,
26. Ἀρχιμ. Δαυίδ Παλούκας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης,
27. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Παπασυννεφάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας,
28. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Πάτρας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας,
29. Ἀρχιμ. Σιλουανός Πεπονάκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας,
30. Ἀρχιμ. Νικόλαος Πουλάδας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης,
31. Ἀρχιμ. Θεόφιλος Προυσαλίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.
32. Ἀρχιμ. Κυπριανός Τσεβᾶς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος,
33. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Τσεκούρας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας,
34. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί
35. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας.

Ὁ πίναξ οὗτος δημοσιευθήσεται διά τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὡς καί διά τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἡμερησίων ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΕΣΤΙΑ».

Ὑπομιμνήσκεται ὑμῖν ὅτι ἡ γνωστοποίησις τοῦ Πίνακος τούτου ἔχει ἐνημερωτικόν χαρακτῆρα καί ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 21 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας διά μυστικῆς ψηφοφορίας ἀποφασίζει περί τῆς ἐγγραφῆς ἤ μή τῶν ὑποψηφίων εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης