ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί ἀμίσθων Κληρικῶν
(6/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3831
Διεκπ. 1815
Αθήνα 6ῃ Σεπτεμβρίου 2017Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 5ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπό τοῦ λοιποῦ μή ἀναγράφηται ἐν τοῖς Διπτύχοις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ ἀριθμός τῶν μή μισθοδοτουμένων κληρικῶν, μηδέ ὁ ἀριθμός τῶν ἐγγάμων καί ἀγάμων κληρικῶν. Οὕτω, εἰς τά στατιστικά στοιχεῖα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά ἀναγράφονται μόνον τά ἑξῆς:

Λειτουργοί (π.χ. 100): Πρεσβύτεροι (π.χ. 95), Διάκονοι (π.χ. 5).
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως, σκοποῦντες εἰς τό καλῶς νοούμενον συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, μή δημοσιεύητε τά τοιαῦτα στοιχεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης