ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν τοῖς Ἁγιολογικοῖς Δέλτοις Σέρβων Ἁγίων, Μαρτύρων καί Ὁσίων
(18/9/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4330
Διεκπ. 1917
Αθήνα 18ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 838, 839, 840, 841/5.9.2017 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου, ἀνακοινοῦται ἡ δι᾿ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας Σέρβων Ἁγίων, Μαρτύρων καί Ὁσίων, καί καθορίζονται αἱ ἡμέραι ἐν αἷς τιμᾶται ἡ μνήμη αὐτῶν κατ᾿ ἔτος ὡς ἀκολούθως:

1. τοῦ Ἁγίου Παϊσίου Janjevac, Πατριάρχου Πεκίου, ἑορταζομένου τῇ 15ῃ μηνός Όκτωβρίου,
2. τοῦ Ὁσίου Στεφάνου ἐκ Tronosa, ἑορταζομένου τῇ 17ῃ μηνός Σεπτεμβρίου,
3. τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Βικεντίου Krdžić, Μητροπολίτου Σκοπίων, Ἀββᾶ Βλαδιμήρου Protić καί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Surdulica, τῶν θανατωθέντων κατά τήν περίοδον τῶν ἐτῶν μεταξύ 1915 καί 1918, ἑορταζομένων τῇ 29ῃ μηνός Μαΐου,
4. τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐκ Piva, τῶν ὑπό τῆς γερμανικῆς μεραρχίας «Πρίγκηψ Εὐγένιος» θανατωθέντων κατά τόν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον, ἑορταζομένων τῇ 7ῃ μηνός Ἰουνίου,

5. τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐκ Velika καί ἄνω Polimlje, τῶν ὑπό τῆς αὐτῆς γερμανικῆς μεραρχίας θανατωθέντων κατά τόν Β´ Παγκόσμιον Πόλεμον, ἑορταζομένων τῇ 28ῃ μηνός Ἰουλίου,
2. τοῦ Ὁσίου Ἰακώβ ἐκ Tumane, ἑορταζομένου τῇ 21ῃ μηνός Αὐγούστου.

Ταῦτα γνωρίζομεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης