ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας
(16/6/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 630
Αριθμ. Διεκπ . 1287.
Αθήνα 16ῃ Ἰουνίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 31/ 17.1.2017 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παΐσιος De Lucia, κληρικός τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης