ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί ἀποστολῆς τῶν Πορισμάτων τῆς Ἡμερίδος μέ θέμα: "Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία"
(9/6/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2551
Ἀριθμ. Διεκπ. 1214
Ἀθήνῃσι 9ῃ Ἰουνίου 2017


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 8ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τά Πορίσματα τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διοργανωθέντων Ἡμερίδων, τήν 14ην Νοεμβρίου 2016, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Φθιώτιδος καί τήν 13ην Φεβρουαρίου 2017, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μέ κεντρικόν θέμα: «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία», ἐπί τῷ τέλει τῆς πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῶν παρ᾿ ὑμῖν διακονούντων εὐλαβεστάτων Κληρικῶν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης