ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διαβιβαστικό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το Εγκύκλιο σημείωμα περί αποστολής των διοικητικών και λοιπών στοιχείων προς καταρτισμόν των Διπτύχων
(17/5/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 2362
Διεκπ. 1061
Αθήνα 17ῃ Μαΐου 2017


Πρός
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον
Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Εἰς Κωνσταντινούπολιν


Σεβασμιώτατε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀποστέλλοντες Ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί ἀποστολῆς τῶν διοικητικῶν καί λοιπῶν στοιχείων τῶν Ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2018, ἐνθέρμως παρακαλοῦμεν, ὅπως διαβιβάσητε ἁρμοδίως τοῦτο εἰς τάς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπόλεις τοῦ Πανσέπτου, Ἀποστολικοῦ καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προκειμένου ἵνα τά εἰρημένα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καταρτισθῶσι καί ἐκδοθῶσι ἐγκαίρως.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐξαιτούμενος υἱικῶς τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Αὑτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διατελῶ μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης