ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις Μητρώου Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ»
(1/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 462
Αριθμ. Διεκπ. 208

ΑΘΗΝΗΣΙ 1ῃ Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΘΕΜΑ: «Ἐνημέρωσις Μητρώου Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ»


Διά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27.1.2017 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως, περί τῆς ἐνημερώσεως τῶν στοιχείων τῶν ἀπογεγραμμένων εἰς τό Μητρῶον Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ τῶν μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης ΚλήμηςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου
Παρ' ἡμῖν