ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ ἀμέσου ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς ἐπιδημικῆς γρίπης τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ»
(12/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 166
Ἀριθμ. Διεκπ. 75

Ἀθήνῃσι 12ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα: «Περί τοῦ ἀμέσου ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς ἐπιδημικῆς γρίπης τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ»

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τῆς ἀπό 9.1.2017 ἐπιστολῆς τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καί Προλήψεως Νοσημάτων (Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ἐλλογιμωτάτου κ. Θεοφίλου Ρόζενμπεργκ, περί τῆς ἀνάγκης ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ διά τήν ἐπιδημικήν ἔξαρσιν τοῦ κύματος τῆς ἐποχικῆς γρίπης καί τῆς ἀνάγκης ἀμέσου ἐμβολιασμοῦ, ἀλλά καί τῆς λήψεως μέτρων προστασίας καί θεραπείας, ἰδίως τῶν λεγομένων εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, προκειμένου νά μήν ὑπάρξουν θύματα ἀπό τίς ἐπιπλοκές τῆς νόσου, λαβόντες δέ ὑπ’ ὄψιν καί τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 8/ 12.1.2017 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, Συνοδικῇ Ἐξουσιοδοτήσει, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὡς ἄνω ἔγγραφον τοῦ Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. καί παρακαλοῦμεν ὑμᾶς διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καί τήν παρότρυνσιν αὐτοῦ διά τόν ἄμεσον ἐμβολιασμόν κατά τῆς ἐποχικῆς γρίπης, δεδομένου ὅτι βάσει ἐπιστημονικῶν παρατηρήσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν εἰς τήν χώραν μας κατά τήν περίοδον αὐτήν πολλοί συνάνθρωποί μας ἔχουν ἤδη νοσήσει βαρέως.

Ἡ παραίνεσις αὐτή ἀπευθύνεται ἐπίσης πρός ὅλας τάς φιλανθρωπικάς δομάς καί λοιπά εὐαγῆ ἱδρύματα, γηροκομεῖα, ἱδρύματα χρονίων πασχόντων κ.λπ.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας