image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


Δελτίo Τύπου


Προηγούμενη σελίδα


Ἀθήνα 14 Φεβρουαρίου 2005


Συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2005, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 148ης Συνοδικῆς Περιόδου ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου στήν πέμπτη Συνεδρίασή της γιά τό μῆνα Φεβρουάριο.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε ὁμόφωνα τά ἑξῆς:

Α. Συγκαλεῖται ἐκτάκτως μέ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου καί κατ’ ἄρθρο 6 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας γιά δύο ἡμέρες, Παρασκευή-Σάββατο 18-19.2.2005 καί μέ μοναδικό θέμα: «Εἰσήγησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου περί τῶν ληπτέων μέτρων πρός ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης κρίσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν».

Β. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει ὅτι ἔλαβε ἤδη, κατά τίς Συνεδρίες Της, ἀπό 3 ἕως 8 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., τά πρῶτα μέτρα πού ἀφοροῦν στούς Σεβ. Μητροπολίτες Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονα, Θεσσαλιώτιδος κ. Θεόκλητο, Τριφυλίας κ. Στέφανο, Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα, καθώς καί στόν Ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Γιοσάκη, ἐναντίον τοῦ ὁποίου διεξάγονται ἤδη ἐκκλησιαστικές ἀνακρίσεις, πού διέταξε ὁ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος.

Γ. Ὑπενθυμίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς κ. Παντελεήμων ἐτέθη σέ ἑξάμηνη διαθεσιμότητα, πού μπορεῖ νά μετατραπεῖ, μετά τήν ἐκπνοή της, σέ ὁριστική ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό Θρόνο.

Δ. Σήμερα ἡ Δ.Ι.Σ. διέταξε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονα νά ἀπέχει ὄχι μόνο τῶν διοικητικῶν καθηκόντων του, λόγῳ τῆς ἑξάμηνης διαθεσιμότητος, ἀλλά καί τῶν λειτουργικῶν ἐντός τῆς περιοχῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί νά μή διαμένει στόν Μητροπολιτικό Οἶκο.

Ε. Ἐπίσης σήμερα ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπέστειλε πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονα ἐπιστολή-ἔγγραφο, μέ τό ὁποῖο τοῦ ζητεῖ νά τῆς ὑποβάλει τά ὑπερασπιστικά στοιχεῖα πού διαθέτει γιά καταγγελίες σέ βάρος του, ἰδίως γιά τίς ὑπέρογκες καταθέσεις του καί γιά τήν αὐθαίρετη ἀνέγερση ἐξοχικῆς του κατοικίας στήν Κερατέα Ἀττικῆς.

ΣΤ. Ἡ Δ.Ι.Σ. ὡς γνωστόν διέταξε ἐκκλησιαστικές ἀνακρίσεις κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κ. Θεοκλήτου, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας του, τίς ὁποῖες διεξάγει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.

Ζ. Σήμερα ἀνεγνώσθησαν οἱ ἐξηγήσεις, τίς ὁποῖες ἐζήτησε ἡ Δ.Ι.Σ. παρά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριφυλίας κ. Στεφάνου, γιά ἐπιλήψιμο δημοσίευμα σέ βάρος του, τῆς Ἐφημερίδος «ΑΥΡΙΑΝΗ». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας κ. Στέφανος συνυπέβαλε στή δήλωσή του ὅτι κατέθεσε μήνυση κατά τῆς Ἐφημερίδος γιά συκοφαντική δυσφήμησή του. Κατόπιν τούτου ἡ Δ.Ι.Σ. λαβοῦσα ὑπ’ ὄψη καί τήν ἡλικία τοῦ Μητροπολίτου (91 ἐτῶν), ἀπεφάσισε νά ἀναμείνει τήν ἐξέλιξη τῆς μηνύσεως στά ποινικά δικαστήρια, πρίν ἐνεργοποιήσει κάθε ἄλλη ἐκκλησιαστική διαδικασία.

Η. Ὡς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα ἡ Δ.Ι.Σ. διέταξε κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματός του, τήν διενέργεια οἰκονομικοῦ ἐλέγχου γιά τήν διαχείριση ὑποθέσεων τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας στή νῆσο.

Θ. Ἡ τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, πού ὁρίσθηκε γιά νά δέχεται καταγγελίες γραπτές κατά Κληρικῶν, ἀπέστειλε προσωπικές ἐπιστολές πρός τούς κ.κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, Σπύρο Καρατζαφέρη, Στέλιο Βορίνα καί Γιώργο Κουρῆ, καλώντας τους νά Τῆς ὑποβάλουν ὅποια στοιχεῖα ἔχουν. Μέχρι στιγμῆς, οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἤ κάποιος ἄλλος προσῆλθε.

Ι. Ἡ ἴδια Ἐπιτροπή, ἀφορμή λαβοῦσα ἀπό τήν ἀνακίνηση παλαιοτέρας ὑποθέσεως κατά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Νικηφόρου, ἀπεφάσισε νά καλέσει δι’ ἐπιστολῶν τούς κατηγόρους τοῦ Σεβασμιωτάτου νά προσκομίσουν τά στοιχεῖα πού διαθέτουν.

ΙΑ. Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐπιθυμεῖ νά διαβεβαιώσει τόν Ἑλληνικό Λαό ὅτι παρακολουθεῖ μέ ἄγρυπνο μάτι τίς ἐξελίξεις στό θέμα τῆς αὐτοκαθάρσεως καί λαμβάνει τά ἐνδεδειγμένα νόμιμα μέτρα ἐπί ὑπαρχουσῶν καταγγελιῶν, προχωρώντας ἀνενδοίαστα καί χωρίς συμβιβασμούς σέ κυρώσεις κατά τῶν ἀποδεδειγμένως ἐνόχων.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


Προηγούμενη σελίδα