image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


Δελτίo Τύπου


Προηγούμενη σελίδα


Ἐν Ἀθήναις τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2004


Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Α΄ Συνδιασκέψεως Γυναικῶν - Ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Νέο Προκόπιο Εὐβοίας ἀπό 22 ἕως 24 Ὀκτωβρίου, καί εἶχε ὡς κεντρικό θέμα "Ὁ ρόλος καί ἡ ἐνδυνάμωση τῆς Γυναίκας στήν Μητρόπολη καί στήν Ἐνορία". Τήν εὐθύνη διοργανώσεως τῆς Συνδιασκέψεως εἶχε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος, ἡ ὁποία καί φιλοξένησε τήν Συνδιάσκεψη στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου.

Κατά τήν ἐναρκτήρια Συνεδρία καί μετά τόν καθιερωμένο ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος, ὁ Ποιμενάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος κήρυξε τήν ἔναρξη τῆς Συνδιασκέψεως μέ ἐμπνευσμένη προσλαλιά ἐξαίροντας τήν σπουδαιότητα τῆς πρωτότυπης πρωτοβουλίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν σύγκληση τῆς Συνδιασκέψεως Γυναικῶν καί ἀναφέρθηκε στήν ἀπό δύο ἐτῶν σύσταση καί λειτουργία τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων.

Στή συνέχεια ὁ Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Πλάτων Κρικρῆς ἀνέγνωσε τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὁποίου τελοῦσε ἡ Συνδιάσκεψη. Στό μήνυμά του ὁ Μακαριώτατος ἐκτός ἀπό τήν ἀναφορά του στήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων, ἐξῆρε τήν συμβολή τῆς γυναίκας στό ὅλο ποιμαντικό, κατηχητικό, φιλαν-θρωπικό καί ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Τόνισε ὅτι τό


Διαμητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικῶν πού πρόκειται νά ἱδρυθεῖ θά συμβάλει ὄχι μόνο στήν ἄμεση ἐπικοινωνία, πλήρη ἐνημέρωση καί ἀντιμέτωπιση θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τήν σύγχρονη γυναίκα στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη, ἀλλά καί στήν ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου καί τῆς θέσεώς της μέσα στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία. Γιά τόν λόγο αὐτό ζήτησε τήν ὑποστήριξή του ἀπό ὅλες τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά νά ἀποβεῖ καρποφόρο καί ἀποτε-λεσματικό. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Συνδιασκέψεως ἀναπτύχθηκαν οἱ ἑξῆς τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις:

α) "Ἡ προσφορά τῆς Χριστιανῆς Γυναίκας στόν κόσμο μας " μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Βαρβάρα Καλογεροπούλου - Μεταλληνοῦ, Πρεσβυ-τέρα, Θεολόγο - Φιλόλογο.

β) "Ἡ κοινωνική προσφορά τῶν Γυναικείων Ὀργανώσεων στήν Νεώ-τερη Ἑλλάδα", μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Εὐγενία Κατούφα, Δημοσιογράφο Κοινωνική Λειτουργό.

γ) "Θέματα καί ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν Γυναίκα στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη" μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Αἰκατερίνη Ζορμπᾶ, Θεολόγο Καθηγήτρια Γαλλικῆς Φιλολογίας.

δ) "Ἡ ἀποστολή ἑνός Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν" μέ εἰσηγήτρια τήν κ. Χριστίνα Βάγια, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἐργασίας.

Μετά τό τέλος τῶν εἰσηγήσεων οἱ Γυναῖκες Ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων χωρίσθηκαν σέ ἕξι Ὁμάδες Ἐργασίας καί συζήτησαν θέματα καί προβλήματα πού ἀπασχολοῦν σήμερα τήν Γυναίκα μέσα στήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία. Τά κυριότερα ἀπ' αὐτά εἶναι: Ἡ βία στήν οἰκογένεια καί στόν ἐργασιακό χῶρο, ἡ ἐγκατάλειψη καί ἡ παραμέληση παιδιῶν, οἱ δυσκολίες τῶν ἀγάμων μητέρων ἤ διαζευγμένων γυναικῶν ( οἱ ὁποῖες στήν συντριπτική τους πλειονότητα δέν λαμβάνουν τήν ἐπιδικασθεῖσα διατροφή γιά τά παιδιά τους), τά πολλά διαζύγια, ὁ ἀπροσανατολισμός τῶν νέων, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκες τῶν ἡλικιωμένων μοναχικῶν γυναικῶν, ἡ ἀνεπάρκεια ὑπηρεσιῶν πρόνοιας καί ἄλλων μέτρων κοινωνικῆς πολιτικῆς. Σοβαρά ἐπίσης εἶναι τά εἰδικά προβλήματα ὑγείας πού ἀφοροῦν στό κορίτσι καί τήν γυναίκα, γιά τά ὁποῖα πρέπει νά ὑπάρξει μέριμνα ἐνημέρωσης καί πρόβλεψης. Μεγάλη προσοχή πρέπει νά δοθεῖ στήν διαστρέβλωση καί τόν εὐτελισμό τῆς εἰκόνας τῆς γυναίκας καί τῆς οἰκογένειας ἀπό τά Μέσα Ἐπικοινωνοίας καί στήν προβολή τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἀπό αὐτά.

Συζήτησαν ἐπίσης τά πλεονεκτήματα τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν πού εἶναι ἐμφανῆ, ἀφοῦ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀξιοποίηση τοῦ γυναικείου δυναμικοῦ τῶν ἐνοριῶν καί ἡ εὐαισθητοποίηση ὅλων τῶν ἐνοριτῶν στά καθημερινά προβλήματα τοῦ συνανθρώπου. Ἡ καλύτερη ὀργάνωνση τῆς ἐνοριακῃς ζωῆς θά δώσει τήν εὐκαιρία νά λαμβάνονται οἱ σωστές ἀποφάσεις ἀπό τά ποιμαντικά καί διοικητικά ὄργανα, σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν στό μισό πληθυσμό τῆς χώρας ἀλλά καί τῆς Εὐρώπης. Τέλος τό δίκτυο στοχεύει στήν ἀξιοποίηση καί προβολή τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀντίληψης γιά τήν ἰσότητα - ἰσοτιμία τῶν φύλων, τήν καταπολέμηση τῶν διακρίσεων καί τήν κάθε μορφῆς ἐκμετάλλευσης τῆς γυναίκας. Γιά τήν μελέτη, προσέγγιση καί ἐνημέρωση γιά τά γυναικεῖα θέματα ἔχει ὀργανωθεῖ ἑβδομαδιαία ἐκπομπή στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας 89,5 FM, πού μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στίς 16.00.

Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακή ὑπῆρξε ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν ἐνενήντα καί πλέον γυναικῶν συνέδρων, οἱ ὁποῖες μέ τίς ἐρωτήσεις, τίς παρατηρήσεις τους καί τίς πληροφορίες πού μετέφεραν ἀπό τίς κατά τόπους ἐπαρχίες τους ἐμπλούτισαν τήν προβληματική τῆς Συνδιασκέψεως καί συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία της. Ἀναγνωρίζοντας τά πολλαπλά ὀφέλη πού θά προέλθουν ἀπό τήν λειτουργία τοῦ Δικτύου Γυναικῶν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραψαν τήν ἵδρυσή του.

Τό κλείσιμο τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ἔγινε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παῦλο, Ἀναπληρωτή Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή καί τίς εἰσηγήτριες, προέτρεψε τίς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων νά συνεχίσουν νά προσφέρουν τίς πολύτιμες ἐθελοντικές ὑπηρεσίες τους στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐργασθοῦν φιλότιμα καί ἀποδοτικά ὡς πρῶτα μέλη γιά τήν στήριξη καί λειτουργία τοῦ νέου Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


Προηγούμενη σελίδα