Υποεπιτροπή Υποτροφιών
της Συνοδικής επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Ο Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος

Γραμματεύς: Αρχιμ. Ιωάννης Καραμούζης, Συνεργάτης Σ.Ε.

Τηλέφωνο: 210 7272264, e-mail: ikaramouzis@ecclesia.gr