Υποεπιτροπή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
της Συνοδικής επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητας

Πρόεδρος: Ο Ηλίας Λιαμής, αναπληρούμενος υπό του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου Διδάκτωρ Θεολογίας, Μουσκικοπαιδαγωγός.

Μέλη: Χρυσούλα Τσιμούρη, Γεώργιος Βούκανος, Βασίλειος Κατσούρος.