Κεντρική σελίδα Επιτροπής
Ποιμαντικές σκέψεις

Ἐγκαινιάζουμε μία νέα στήλη στὴν ἱστοσελίδα μας: Ποιμαντικές σκέψεις. Ἀπό καιροῦ εἰς καιρὸν θὰ δημοσιεύονται κείμενα ποὺ ἀποτυπώνουν ἕναν ποιμαντικό στοχασμό, μιὰ ἰδέα πρὸς ὑλοποίηση, θέματα ποὺ μᾶς βάζουν σὲ σκέψεις γιὰ τὸ πῶς τῆς ποιμαντικῆς μας δράσης στὴν ἐνορία καὶ στὴν κοινωνία. Μὲ χαρὰ θὰ δεχτοῦμε καὶ δικὲς σας προτάσεις γιὰ κείμενα ἐνδιαφέροντα ποὺ μποροῦν νὰ περι-χωρήσουν ἐδῶ. Θὰ περιμένουμε καὶ τὶς δικὲς σας «ποιμαντικὲς σκέψεις».

Ἡ Κρίση καὶ ἡ κρίση (αρχείο PDF)
Ἕνα μάθημα πατριδογνωσίας (αρχείο PDF)
Μία ἐπιστολὴ ἀγάπης… (αρχείο PDF)
Οι τέσσερις διαστάσεις της ιερωσύνης (αρχείο PDF)
Ἕνα κήρυγμα (αρχείο PDF)
Μια μικρή προσευχή (αρχείο PDF)
Μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀνάσταση (αρχείο PDF)
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναχώρηση ἑνὸς Ποιμένα (αρχείο PDF)
Tὸ ὀρθοδοξεῖν ἐστὶ τὸ ἀεὶ σχοινοβατεῖν (αρχείο PDF)
Γέροντας Φώτιος ο Κερασιώτης (αρχείο PDF)
Γαμήλιο δώρο με… σημασία (αρχείο PDF)
Στὸν Ἅγιο Πορφύριο (αρχείο PDF)

Ποιμαντικὴ εἶναι ἡ βίωση καὶ ἡ ἔκφραση τῆς ἀγαπώσης τὸν Θεὸ καρδίας,
†Μητροπολίτου Ἰωαννίνων Θεοκλήτου (αρχείο PDF)


Κεντρική σελίδα Επιτροπής