Κεντρική σελίδα Επιτροπής

Αὐθεντία καὶ ἐξουσία στὴν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου

9ο Συνέδριο «Διεθνοῦς Ἑταιρείας Πρακτικῆς Θεολογίας»
(αρχείο PDF)Τὸ σκεπτικὸ τοῦ προσεχοῦς Συνεδρίου τῆς AIEMPR
Ασσίζη, 23 μέ 27 Ιουλίου τοῦ 2013
Θέμα: Πέρα ἀπὸ τὶς ταυτότητες,
πολυφωνία καί ποικιλότητα ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν


(αρχείο PDF)
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

(αρχείο PDF)Κεντρική σελίδα Επιτροπής