Κεντρική σελίδα Επιτροπής
Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ ΩΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«ΚΥΠΡΟΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008»Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομε,
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θερμοπυλών κύριε Ιωάννη, Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου,
Εξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Κυπριακού Οργανισμού,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδος
Άγιοι Πατέρες,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστώ πολύ που στο πρόγραμμα της σημερινής εκδηλώσεως επιτρέψατε και σε μένα με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολογήσεως του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού και Διευθυντού του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα να απευθύνω τον χαιρετισμό μου.

Θα ήθελα αρχικά να σκιαγραφήσω και να εξηγήσω για λίγο τον σκοπό του εγχειρήματος αυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σκοπός και Στόχος ήταν να αναδειχθεί η θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Κύπρου μέσα από ένα ενιαίο θεματικό προσκυνηματικό δρόμο και τις επιρροές της κληρονομιάς αυτής τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο και την σύνδεση αυτών με την Ευρώπη.

Θεωρώ ότι η μελέτη της πορείας και του έργου του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη συμβάλλει στην δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και εμμέσως οδηγεί στην επιτυχία της ενοποιητικής διαδικασίας της Γηραιάς Ηπείρου μας.

Σας είναι νομίζω γνωστό ότι η άφιξη και η πορεία του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη, με πρώτο σταθμό την Κύπρο μας, επηρέασε αποφασιστικά την ανάπτυξη και διάδοση του Χριστιανισμού, ενώ επέδρασε καταλυτικά στην πορεία της Ευρώπης στην μετά Χριστό εποχή σε όλους τους τομείς.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί στο σημείο αυτό ότι από την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, οι πορείες της Ευρώπης και του Χριστιανισμού είναι άρρηκτα και απόλυτα συνδεδεμένες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που όλες οι Χριστιανικές Εκκλησίες από την Δύση ως την Ανατολή στην Ευρώπη κυρίως, γιορτάζουμε το έτος 2008 ως το έτος του Αποστόλου Παύλου.

Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω, ως ένας άνθρωπος που εργάζομαι και κινούμαι στην Ενωμένη Ευρώπη και στα Όργανά Της στην επίδραση που είχε και εξακολουθεί έντονα να έχει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, το κήρυγμα του Χριστιανισμού, γενικότερα, στην διαμόρφωση και στην στοιχειοθέτηση του ευρωπαϊκό πολιτισμό μας . Η επίδραση αυτή υπήρξε πολύ μεγάλη , σε βαθμό που, ενώ η Ευρώπη δεν αποτελεί αποκλειστικά μία ήπειρο, μόνο για κατοίκους της χριστιανούς, η συντριπτική πλειοψηφία όλων των έργων τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πνεύματος να είναι άμεσα ή έμμεσα επηρεασμένα από τον Χριστιανισμό.

Από την άποψη αυτή, ορθώς και δικαίως νομίζω, ότι θεωρείται ο Χριστιανισμός το κύριο συστατικό στοιχείο, και την συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, των Αρχών και των Αξιών του, επί του οποίου η εν τω γίγνεσθαι ευρισκόμενη ενωμένη Ευρώπη, οφείλει και πρέπει ιδιαίτερα σήμερα να στηριχθεί, προκειμένου οι κοινωνίες της να παρουσιάζουν μία εσωτερική ενότητα και συνοχή, απαραίτητα στοιχεία για την συνέχιση της πορείας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν στηριχθεί στις Αρχές και τις Αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, όχι αφηρημένα αλλά όπως προείπαμε, θα μπορέσει να δημιουργήσει τελικά μια νέα «οντότητα εξουσίας», που θα φέρει στην παγκόσμια σκηνή μια νέα αντίληψη διεθνών σχέσεων, μια αντίληψη που θα στηρίζεται στην αγάπη, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη όλων των κρατών και λαών του (παγκοσμιοποιημένου) πλανήτη μας, για έναν καλύτερο κόσμο. Για έναν κόσμο ευτυχισμένων ανθρώπων, εντός του οποίου θα διαβιούν ειρηνικά και θα συνεργάζονται μεταξύ τους σε αρμονία και σεβασμό με το γύρω περιβάλλον τους.

Και από την άποψη αυτή, το διαχρονικό Μήνυμα το οποίο διέδωσε στην ευρωπαϊκή ήπειρο ο Απόστολος Παύλος, αποτέλεσε μεγάλη συνεισφορά στην εκούσια και εθελοντική προσπάθεια ευρωπαϊκής ενοποίησης που αργά αλλά σταθερά συντελείται τα τελευταία πενήντα χρόνια στην Γηραιά μας Ήπειρο.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι η απόφαση των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας, της Ελλάδος και της Κύπρου, για την σύλληψη και πραγματοποίηση του Πανελλήνιου αρχικά και Πανευρωπαϊκού στη συνέχεια Μαθητικών Διαγωνισμών αποτελεί για όλους μία μεγάλη πολύπλευρη πνευματική συνεισφορά στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και είναι άξια συγχαρητηρίων για τέτοιες ενέργειες.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη:

Ο Πανευρωπαϊκού επιπέδου Μαθητικό Διαγωνισμός είχε πολλά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Με άνεση θα μπορούσαμε να παραθέσουμε μερικά από αυτά που είναι:

 Η ενεργός, συστηματική και με όραμα κινητοποίηση της Μαθητικής Ελληνικής Κοινότητας στην Ενωμένη Ευρώπη για την ανάδειξη της τοπικής θρησκευτικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς και της συμβολής του Αποστόλου Παύλου στη διαμόρφωσή της.

 Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου ιστοριογραφικού πνεύματος για τη διαμόρφωση της ιστορικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.

 Η σύνδεση της Μαθητικής Ελληνικής Κοινότητας με την τοπική και υπερ τοπική πολιπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία.

 Η γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκοινωνική εμπλοκή των μαθητών

 Η συνειδητοποίηση και εκτίμηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της αυτενέργειας, της εποπτικής διδασκαλίας και έρευνας στην ιστοριογραφική έρευνα.

 Η σύνδεση με την τοπική, την εθνική και την ευρωπαϊκή παλαιότερη και νεώτερη ιστορία μας.


Οι στόχοι οι οποίοι ετέθησαν από την Εκκλησία της Ελλάδος επιτεύχθηκαν στον μέγιστο και άριστο βαθμό αφού συμμετείχαν σε αυτόν τον Διαγωνισμό πάνω από 1.000 μαθητές από την Κύπρο και 700 από δεκαεπτά (17) Χώρες της Ε.Ε.

Εντυπωσιακή για όλους μας ήταν η ποιότητα, η ευρηματικότητα και καινοτομία των πονημάτων. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι πέραν των γραπτών δοκιμίων που ήταν και η πλειοψηφία των μαθητικών εργασιών, είχαμε DVD's, CD's, θεατρικά έργα, ψηφιδωτά, αγιογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, ένα δείγμα των οποίων θα δούμε στο τέλος της σημερινής πανηγυρικής εκδηλώσεως.

Είχαμε όμως και την κίνηση και την δραστηριοποίηση μίας πληθώρας εκπαιδευτικών από όλες τις ειδικότητες και όχι μόνο θεολόγους, οι οποίοι καθοδήγησαν σωστά και με συνέπεια τα παιδιά μας στις εργασίες της έρευνάς τους για την γνωριμία τους με το πρόσωπο, την ζωή και την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου.

Κατά την προσωπική μου γνώμη η επιτυχία και του Διαγωνισμού αυτού οφείλεται:

1. Στην απήχηση που έχει ο Απόστολος Παύλος στους Νέους. Για παράδειγμα η ιστορική του ρήση στον Τιμόθεο "Μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω".

2. Στο φωτεινό Πρόσωπο και εμπνευστή μας Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρό Χριστόδουλο, του οποίου ευχόμεθα η μνήμη να είναι αιώνια! και ο οποίος συνέλαβε, καθοδήγησε, στήριξε αλλά και ηγήθηκε της έναρξης και της σχεδόν, τελικής πορείας και προσπάθειας αυτής. Η συνέχεια της επιτυχίας και η σημερινή εκδήλωση ανήκει επάξια και δικαιωματικά στους αξίους Μακαριωτάτους Αρχιεπισκόπους της Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, οι οποίοι υποστήριξαν την συνέχιση και ολοκλήρωσή της, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, καθώς και στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, που στήριξαν ηθικά και υλικά την όλη μας αυτή προσπάθεια. Τέλος πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στις φιλότιμε σκαι έντιμες άοκνες προσπάθειες του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου Ανάπτυξης των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Μελών της Επιτροπής αυτού, οι οποίοι ήταν και οι κύριοι υπεύθυνοι για την υλοποίηση αλλά και την ολοκλήρωση των Εργασιών του Μαθητικού μας Διαγωνισμού.

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου,

Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για την ευλογία σας και για όλες τις πατρικές ενέργειές Σας. Σήμερα η Κύπρος μας τιμά τα παιδιά της – ελληνόπουλα που ασκήθηκαν και διακρίθηκαν στον Πανευρωπαϊκό αυτό Διαγωνισμό.

Σας ευχαριστούμε ακόμη και για την τιμή που επιφυλάξατε στα Μέλη της Επίσημης Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και για την άψογη φιλοξενία και περιποίηση, δείγμα της ελληνικής κυπριακής παραδόσεως και ιστορίας. Σας ευχαριστούμε τέλος όλους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ιερείς, και λοιπούς επισήμους και ανεπισήμους, για την παρουσία σας στην μοναδική και ιστορική αυτή εκδήλωση.


Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΚεντρική σελίδα Επιτροπής