Κεντρική σελίδα Επιτροπής
Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
με θέμα:

«Το έργο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος
κατά τη 12χρονη λειτουργία του και οι προσεχείς δράσεις του»

(3 Δεκεμβρίου 2013)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
από την ολοκλήρωση της ημερίδας


Εκ του Συνοδικού Γραφείου


Κεντρική σελίδα Επιτροπής