Κεντρική σελίδα Επιτροπής
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
"Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ"
Και
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (UNWTO)
Mr. FRANCESCO FRANGIALLI
1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ 2006Ο τουρισμός έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξης των στόχων του Ο.Η.Ε για την νέα χιλιετία και ιδιαίτερα για τον στόχο καταπολέμησης της φτώχειας.

Ο τουρισμός αναπτύσσεται γρηγορότερα από την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία και αφορά γεωγραφικούς χώρους στους οποίους υπάρχουν κράτη με αναπτυγμένη αλλά και αναπτυσσόμενη οικονομία.

Αγγίζει ,ίσως και τις φτωχότερες περιοχές , προσφέροντας μια μοναδική διέξοδο ανάπτυξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Ο WTO τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την συμβολή του τουρισμό στην καταπολέμηση της φτώχειας παγκοσμίως. Γι αυτόν τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί πάνω από 50 προγράμματα τουρισμού σε χώρες της Αφρικής ,της Ασίας και της Ν. Αμερικής.

Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει :

  • αυξάνοντας το τουριστικό ρεύμα προς αυτές τις χώρες

  • επενδύοντας σε τουριστικά προϊόντα και εγκαταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες

  • αυξάνοντας τα έσοδα των τοπικών πληθυσμών μέσω της εργασίας προς όφελος της τουριστικής αλυσίδας


Οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φτώχειας:

  • Υποστηρίζοντας τοπικές μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

  • Συμπεριλαμβάνοντας αυτές στην τουριστική προσφορά

  • Δημιουργώντας κατάλληλα νομικά πλαίσια

  • Και ενθαρρύνοντας μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,αυτών των περιοχών να ανοιχτούν προς τις διεθνής αγορές.

Κεντρική σελίδα Επιτροπής