Κεντρική σελίδα Επιτροπής
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤIΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ"
1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘ. DALLEN J. TIMOTHY
SCHOOL OF COMMUNITY RESOURCES AND DEVELOPMENT
ARIZONA STATE UNIVERSITY
ΚΥΠΡΟΣ 2006Θρησκευτικοί οργανισμοί, αλλά και κάποιοι θρησκευτικοί τουριστικοί προορισμοί είναι τυπικά αρνητικοί στο να κατανοήσουν τον ρόλο τους στον τουρισμό. Ενώ όλοι επωφελούνται οικονομικά από τον πλούτο και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Το είδος αυτό, του τουρισμού ,αν και αμφισβητείται σε κάποιο βαθμό για θρησκευτικούς λόγους, προσφέρει μια ισχυρή πηγή εσόδων στους επισκεπτόμενους προορισμούς παγκοσμίως. Αυτή η εργασία θα εξετάσει τον ρόλο των οικονομικών στοιχείων του θρησκευτικού τουρισμού, στοχεύοντας πρωτίστως στον οικονομικό αντίκτυπο αυτού του ειδικού αλλά προσοδοφόρου τύπου τουρισμού. Θα εξεταστούν ,επίσης, οι προσπάθειες διοικητικών στελεχών θρησκευτικών τουριστικών προορισμών και διοργανωτών σε όλον τον κόσμο να παρουσιάσουν κέρδη από δραστηριότητες που παραδοσιακά διαχειρίζονταν θρησκευτικοί οργανισμοί.

Λιανικές πωλήσεις, υπηρεσίες σίτισης, διαμονής, εισιτηρίων είναι παραδείγματα προσπαθειών που έγιναν σε θρησκευτικούς προορισμούς από ομάδες που τις διαχειρίζονταν, με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Παρά αυτές τις προσπάθειες, είναι κρίσιμο τα διοικητικά στελέχη αυτών των προορισμών να μη παρασυρθούν από την οικονομική πλευρά του φαινομένου αλλά να εμμείνουν στην πνευματικότητα και θρησκευτική αξία των χώρων , η οποία προσελκύει τους τουρίστες. Αυτή και άλλες προτάσεις από την εμπειρία παραδειγμάτων από την Μέση Ανατολή, Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική θα τεθούν στο εξής. Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν περιπτώσεις επιτυχημένου θρησκευτικού τουρισμού σε προορισμούς οπού έγινε προσπάθεια να υπάρξουν οικονομικά κέρδη χωρίς να περιοριστεί το πνευματικό στοιχείο στις τουριστικές επισκέψεις.Κεντρική σελίδα Επιτροπής