Κεντρική σελίδα Επιτροπής
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ"
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΘ. DALLEN J. TIMOTHY
SCHOOL OF COMMUNITY RESOURCES AND DEVELOPMENT
ARIZONA STATE UNIVERSITY
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 2006Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, η ανάμιξη των κοινωνικών φορέων με τον τουρισμό είναι σε νηπιακό επίπεδο . Η ανάμιξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί από δύο οπτικές γωνίες: από την ενδυνάμωση της ικανότητας των κοινοτήτων να διαθέτουν φωνή στο μέλλον, σχετικά με τον τουρισμό και από το πόσο επιτρέπεται στα μέλη των κοινωνιών να σχετίζονται με τον τουρισμό και να ωφελούνται οικονομικά από αυτόν.

Συμμετέχοντας σε ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την υπάρχουσα συντελούμενοι πρόοδο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφωνία ανάμεσα στους θεωρητικούς του τουρισμού, κατά τα τελευταία 20 χρόνια, σχετικά με τον τουρισμό που βασίζεται στην κοινωνία και πως θα πρέπει να διαμορφωθεί εφόσον οι θεωρητικοί, οι εμπλεκόμενοι τουριστικοί και κοινωνικοί φορείς άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να βασιστεί στο επίπεδο καθημερινότητας και να υλοποιηθεί από αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο από αυτόν. Σε επίπεδο θρησκευτικού τουρισμού αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Συνήθως άνθρωποι που ζουν κοντά σε θρησκευτικούς προορισμούς είναι δεκτικοί προς την θρησκεία της οποίας ναοί, κτήρια, γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα ελκύουν κόσμο προς εκεί. Συχνά συμβαίνουν συγκρούσεις ανάμεσα σε κατοίκους και τουρίστες εξαιτίας συμβάντων που ενοχλούν προορισμούς που θεωρούνται από τους κατοίκους τους ιεροί ή πνευματικοί. Κατά τον ίδιο τρόπο ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να είναι πιο σημαντικός κοινωνικά , σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας και την οικονομική ανάπτυξη, από άλλες πιο μαζικές μορφές τουρισμού, όπως ,επίσης, και πιο σημαντικός σε προσωπικό και εμπειρικό επίπεδο για τους πιστούς από κάτι δημιουργημένο για μαζική κατανάλωση.

Αυτή η εργασία εξετάζει τους τρόπους βάση των οποίων οι κοινωνίες αναμιγνύονται με τον θρησκευτικό τουρισμό, δίνοντας παραδείγματα από την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική.

Κεντρική σελίδα Επιτροπής