Προηγούμενη σελίδα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (WCC)


Η Κεντρική Επιτροπή μελετάει τις προοπτικές για οικονομική δικαιοσύνη


10η Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε
Μπουσάν Νότιας Κορέας 30 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου 2013


  • Δελτίο Τύπου περί της 10ης Γενικής Συνελεύσεως του Π.Σ.Ε

  • Μήνυμα της 10ης Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΕ - Μαζί στην προσκυνηματική πορεία για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη

  • Πρακτικό για την 100η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

  • Δήλωση βεβαιώσεως της χριστιανικής παρουσίας και μαρτυρίας
    στη Μέση Ανατολή


  • Δήλωση περί Ενότητος – Αναθεωρημένη / Το Δώρο και η Κλήση του Θεού προς την Ενότητα – και η δική μας Δέσμευση
  • Προηγούμενη σελίδα