Κεντρική σελίδα Επιτροπής
Η Φροντίδα των Ηλικιωμένων στο Βυζάντιο

του Ιωάννου Παπαφιλιπποπούλου,
Επισκέπτου Υγείας, Θεολόγου
Κεντρική σελίδα Επιτροπής