Προηγούμενη σελίδα
Ζ´ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ


Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Θ έ μ α :

«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ»
«Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ,
κἀγώ πέμπω ὑμᾶς»( Ἰωαν. 20,21)

19 - 22 Σεπτεμβρίου 2005

Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος
Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
(Ν. Προκόπιον Εὐβοίας)

   

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Προηγούμενη σελίδα