Προηγούμενη σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ εὐθύνη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, συνεκάλεσε στό Βόλο ἀπό 22-25 Ὀκτβωβρίου 2000 τό Β' Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο μέ κεντρικό θέμα "Λατρεύσωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ -Τό αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα", μέ σκοπό τή βαθύτερη μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων τῆς ὀρθόδοξης λατρείας σήμερα.

Τό Λειτουργικό Συμπόσιο ηὐλόγησε καί τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος. Ἐπίσης παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Νεαπόλεως κ Διονύσιος, Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Θεσσαλιώτιδος κ. Θεόκλητος καί Καισαριανῆς κ. Δανιήλ. Στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου συμμετεῖχαν 120 ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μητροπόλεων, εἰδικοί μελετητές, κληρικοί καί λαϊκοί τῶν θεμάτων τῆς λατρείας καί ἀναπύχτηκαν ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες 14 σχετικές πρός τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἰσηγήσεις. Τό ὅλο Συμπόσιο φιλοξενήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Τίς ἐργασίες τῆς πρώτης ἡμέρας παρακολούθησαν οἱ τοπικές ἀρχές, Νομάρχης, Δήμαρχοι, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν κατάλληλες προσφωνήσεις, καθώς καί βουλευτές τοῦ ἐθνικοῦ κοινοβουλίου.

Βασικοί ἄξονες προβληματισμοῦ τοῦ Συμποσίου ἦταν ἡ καλλίτερη κατανόηση τοῦ λατρευτικοῦ πλούτου τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τοῦ λαοῦ μας στήν ἁγιάζουσα λατρευτική ζωή μας.

Ἡ μέχρι σήμερα δισχιλιόχρονη λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ πηγή ἔμπνευσης καί ἀσφαλῆ καθοδηγητικό παράγοντα γιά τόν σύγχρονο προβληματισμό μας σέ θέματα ὀρθόδοξης λατρείας. Παράλληλα πρέπει νά ληφθοῦν σοβαρά ὑπ' ὄψιν οἱ σύγχρονες ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν καί ἰδιαίτερα οἱ νέες συνθῆκες ζωῆς πού προέκυψαν γιά τόν ἀστικό πλήθυσμό τῆς Ἐκκλησίας μας".

Προηγούμενη σελίδα