Προηγούμενη σελίδα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

"ΛΑΤΡΕΥΣΩΜΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΩΣ Τῼ ΘΕῼ"

(Τό αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα.)

Συνεδριακό Κέντρο Ἱ. Μητροπόλεως
Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ

22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000
ΒΟΛΟΣ


Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Προέδρου τῆς Διοργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τήν έναρξη ἐργασιῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, ἔγιναν οἱ ἀκόλουθες εἰσηγήσεις:


Παράδοση καί ἀνανέωση στή λειτουργική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Εἰσηγητής: κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Ἐκκοσμίκευση καί Θεία Λατρεία.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Σαράντος Σαράντης, Καθηγητής Ριζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς.


Βασικοί σταθμοί στή διαμόρφωση τῆς Λειτουργικῆς Τάξεως ( Τυπικοῦ) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Θεόδωρος Κουμαριανός, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Τό πρόβλημα τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Εἰσηγητής: Ἰωάννης Φουντούλης Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Τό πρόβλημα τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας.

Εἰσηγητής: Πέτρος Βασιλειάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Γενική θεώρηση τοῦ ζητήματος τῆς λειτουργικῆς γλώσσας ὡς μέσου συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰσηγητής: Γεώργιος Φίλιας, Ἐπικ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Ἡ μουσική ἔκφραση τῶν λειτουργικῶν ὕμνων καί ἡ δυνατότητα μετάφρασής τους στή νεοελληνική γλώσσα.

Εἰσηγητής: Γρηγόριος Στάθης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Οἱ λειτουργικές τέχνες σήμερα. Διαπιστώσεις καί προτάσεις.

Εἰσηγητής: Ἀριστείδης Πανώτης, Θεολόγος, τ. Λυκειάρχης.


Ἡ συμβολή τῶν χριστιανικῶν κινήσεων στήν ἀναζωπύρηση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς κατά τά νεώτερα χρόνια.

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος.


Ἡ λειτουργική κίνηση τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολή.

Εἰσηγητής: Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Ἐπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Προσπάθειες λειτουργικῆς ἀνανέωσης στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας καί τίς ἄλλες σλαβόφωνες Ἐκκλησίες.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Προσπάθειες λειτουργικῆς ἀνανέωσης στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρακοβίας Ρουμανίας.


Τό αἴτημα τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στή Θεία Λατρεία σήμερα.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Δημήτριος Τζέρπος, δρ Θ.


Ποιμαντικές προϋποθέσεις γιά τήν καλλιέργεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς στή σύγχρονη ὀρθόδοξη ἑλλαδική ἐνορία.

Εἰσηγητής: Πρωτ. Ἐλευθέριος Χαβάτζας, Καθηγητής Θεολόγος.


***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ εὐθύνη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, συνεκάλεσε στό Βόλο ἀπό 22-25 Ὀκτβωβρίου 2000 τό Β' Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο μέ κεντρικό θέμα "Λατρεύσωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ -Τό αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα", μέ σκοπό τή βαθύτερη μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων τῆς ὀρθόδοξης λατρείας σήμερα.

Τό Λειτουργικό Συμπόσιο ηὐλόγησε καί τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος. Ἐπίσης παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Νεαπόλεως κ Διονύσιος, Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Θεσσαλιώτιδος κ. Θεόκλητος καί Καισαριανῆς κ. Δανιήλ. Στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου συμμετεῖχαν 120 ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μητροπόλεων, εἰδικοί μελετητές, κληρικοί καί λαϊκοί τῶν θεμάτων τῆς λατρείας καί ἀναπύχτηκαν ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες 14 σχετικές πρός τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἰσηγήσεις. Τό ὅλο Συμπόσιο φιλοξενήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Τίς ἐργασίες τῆς πρώτης ἡμέρας παρακολούθησαν οἱ τοπικές ἀρχές, Νομάρχης, Δήμαρχοι, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν κατάλληλες προσφωνήσεις, καθώς καί βουλευτές τοῦ ἐθνικοῦ κοινοβουλίου.

Βασικοί ἄξονες προβληματισμοῦ τοῦ Συμποσίου ἦταν ἡ καλλίτερη κατανόηση τοῦ λατρευτικοῦ πλούτου τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τοῦ λαοῦ μας στήν ἁγιάζουσα λατρευτική ζωή μας.

Ἡ μέχρι σήμερα δισχιλιόχρονη λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ πηγή ἔμπνευσης καί ἀσφαλῆ καθοδηγητικό παράγοντα γιά τόν σύγχρονο προβληματισμό μας σέ θέματα ὀρθόδοξης λατρείας. Παράλληλα πρέπει νά ληφθοῦν σοβαρά ὑπ' ὄψιν οἱ σύγχρονες ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν καί ἰδιαίτερα οἱ νέες συνθῆκες ζωῆς πού προέκυψαν γιά τόν ἀστικό πλήθυσμό τῆς Ἐκκλησίας μας".

Προηγούμενη σελίδα