Προηγούμενη σελίδα

ΣΤ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ


Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.


Θ έ μ α :

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ»
«Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει
οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν κτίσαντα»


ΧΡΟΝΟΣ
20-23 Σεπτεμβρίου 2 0 0 4

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αἴθουσα συνεδριακοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου
εἰς «ΤΗΝΟΝ»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

18.00 Ὑποδοχή Συνέδρων.

18.30 Ἁγιασμός

18.45

 • Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωροθέου.

 • Προσφώνηση τοῦ Προέδρου τῆς Διοργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.

 • Χαιρετισμοί.

 • Ἔναρξη ἐργασιῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.


  1η Συνεδρία
  Πρόεδρος : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος

  19.30-20.00

 • Εἰσαγωγική ὁμιλία στό θέμα τοῦ Συμποσίου ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, ‘Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον: «Θεός, κόσμος, ἄνθρωπος στήν ἑλληνική φιλοσοφία καί τόν Χριστιανισμό».


  20.00 - 20.30

 • Α´ Εἰσήγηση : «Ἡ ὑπέρβαση τῆς εἰδωλολατρίας διά τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Κωνσταντῖνος Γανωτής, Ἐπίτιμος Λυκειάρχης.


  20.30 - 21.30 Συζήτηση.

 • Β´ Εἰσήγηση : «Ἀπό τή νομική λατρεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ λατρεία τῆς Καινῆς Διαθήκης».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Ἠλίας Οἰκονόμου, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  21.00 - 22.00 Συζήτηση.


  22.00 Δεῖπνο.


  ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

  08.30 Πρόγευμα.


  2η Συνεδρία

  Πρόεδρος: Ἐλλογιμώτατος κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου,
  Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  09.00 Προσευχή - Ἔναρξη.


  09.00 - 09.30

 • Α´ Εἰσήγηση : «Μυστηριακές λατρεῖες καί χριστιανικό μυστήριο».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  09.30 - 10.00

 • Β´ Εἰσήγηση : «Ἀπό τήν λατρεία τῶν εἰδώλων στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας».

 • Εἰσηγητής : Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  10.00 - 10.30

  Γ´ Εἰσήγηση : «Θεία Εὐχαριστία καί θυσία».

  Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  10.30 - 11.30 Συζήτηση.


  11.30 - 12.00 Διάλειμμα.


  3η Συνεδρία

  Πρόεδρος: Ἐλλογιμώτατος κ. Ἰωάννης Φουντούλης,
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  12.00 - 12.30

 • Α´ Εἰσήγηση : «Τό ἱερό μυστήριο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί οἱ μυστηριακές λατρεῖες».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Χρῆστος Καρακόλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  12.30 - 13.00

 • Β´ Εἰσήγηση : «Τό μυστήριο τοῦ ἁγίου εὐχελαίου καί τά θεραπευτήρια τοῦ Ἀσκληπιοῦ».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθη-γητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  13.00 - 14.00 Συζήτηση.


  14.00 Γεῦμα.


  4η Συνεδρία

  Πρόεδρος: Ἐλλογιμώτατος κ. Ἠλίας Οἰκονόμου,
  Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  18.00 - 18.30

 • Α´ Εἰσήγηση : «Τά ἰουδαϊκά καί ἑλληνορωμαϊκά ἡμερολόγια καί οἱ χριστιανικές ἑορτές».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Ἰωάννης Φουντούλης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  18.30 - 19.00

 • Β´ Εἰσήγηση : «Εἰδωλολατρικά Ἱερά καί ἀγάλματα καί ἡ Χριστιανική λατρεία».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.


  19.00 - 19.30

 • Γ´ Εἰσήγηση : «Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Δρᾶμα καί Χριστιανική Λατρεία».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Ἰωσήφ Βιβιλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  19.30 - 20.30 Συζήτηση.


  20.30 Δεῖπνο.


  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

  07.00 - 09.30 Θεία Λειτουργία


  09.30 Πρόγευμα.


  5η Συνεδρία

  Πρόεδρος: Ἐλλογιμώτατος κ. Πέτρος Βασιλειάδης
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  10.00 - 10.30

 • Α´ Εἰσήγηση : «Τό ἀρχαιοελληνικό καί βυζαντινό θέατρο καί ἡ ἀρχαία λατρεία μετουσιουμένη στή λειουργική παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Κωνσταντῖνος Καλοκύρης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  10.30 - 11.00

 • Β´ Εἰσήγηση : «Προχριστιανική καί χριστιανική ὑμνογραφία και μουσική».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  11.00 - 11.30 Συζήτησις.


  11.30 - 12.00

 • Γ´ Εἰσήγηση: «Ἡ ὀρθόδοξη λατρεία στά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».

 • Εἰσηγητής : Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Τζέρπος, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


  12.00 - 12.30

 • Δ´ Εἰσήγηση : «Ἡ θεώρηση τοῦ κάλλους καί τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στήν εἰδωλολατρία καί τήν Χριστιανική λατρεία».

 • Εἰσηγητής : Ἐλλογιμώτατος κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


  12.30 - 13.30 Συζήτησις.


  13.30 - 14.00 Διάλειμμα.


  14.00 Γεῦμα.


  15.00 - 21.00 Ἐλεύθερος χρόνος.


  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

  6η Συνεδρία

  Πρόεδρος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς,
  Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ.


  08.00 Πρόγευμα


  08.30 - 09.00

 • Α' Εἰσήγηση : «Ἡ Ἐθνική βαττολογία καί ἡ λειτουργική προσευχή τῆς Ἐκκλησίας».

 • Εἰσηγητής : Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου.


  09.00 - 09.30

 • Β´ Εἰσήγηση : «Τό φαινόμενο τῆς νεοειδωλολατρίας καί ἡ ποιμαντική ἀντιμετώπισή του»

 • Εἰσηγητής : Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Λουδοβῖκος, Καθηγητής Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.


  09.30 - 10.00

 • Γ´ Εἰσήγηση : «Ἡ χριστιανική ζωή καί πίστη μέσα στη λατρεία».

 • Εἰσηγητής : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.


  10.00 - 11.00 Συζήτηση.


  11.00 - 11.30 Δεῖπνο.


  11.30 - 13.00 Γενική Συζήτηση - Προτάσεις - Συμπεράσματα.


  13.00 Λῆξις - Συμποσίου.


  13.00 - 13.30 Γεῦμα.


  14.00 Ἀναχώρηση - Ἐπιστροφή.


 • Προηγούμενη σελίδα