Προηγούμενη σελίδα
ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ι' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟY ΣΥΜΠΟΣΙΟYΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


«Εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος»

20 - 22 Ὀκτωβρίου 2008

Συνεδριακὸν Κέντρον
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ
εἰς Μελισσιάτικα Βόλου


Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Ι' Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων (Αρχείο PDF)

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου στο Ι΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο (2008)

Έναρξη των εργασιών του Ι’ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου

Συνέχιση των εργασιών του Ι΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Λήξη του Ι’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, Ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ᾿Αρχιμ. Νικολάου Χ. ᾿Ιωαννίδη

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, Ἀρχιμ. Γεωργίου Χ. Χρυσοστόμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, π. Ἀδαμάντιου Αὐγουστίδη

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, π. Θεοδώρου Ἰ. Κουμαριανοῦ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ, κ. Παναγιώτη Σκαλτσή

ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, κ. Ἀθανάσιου Παπαρνάκη

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, κ. Πέτρου Βασιλειάδη

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας, Πρωτ. Βασίλειου Θερμού

ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ: Θεολογία καί ποιμαντικές ἐφαρμογές, Πρωτ. Βασίλειου Καλλιακμάνη

Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἡ θεραπευτική τους διάσταση, Πρωτ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ, Πρωτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟY Β. ΤΖΕΡΠΟY

ΟΙ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, κ. Γ. ΦΙΛΙΑ

Προηγούμενη σελίδα