Κεντρική σελίδα Επιτροπής
«1821-2021: 10 Ἐπιστημονικα Συνέδρια γιά τά
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης» μέ θέμα:
«Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος:
Νεομάρτυρες - Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ἐπαναστατικά κινήματα»

Στοά Βιβλίου (14/11/2014)


(Φωτογραφικό Υλικό)


Κεντρική σελίδα Επιτροπής