Προηγούμενη σελίδα
Γ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα:

«Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητος
- Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Επαναστατικά Κινήματα»


Φωτογραφικό υλικόΠροηγούμενη σελίδα