Προηγούμενη σελίδα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό στη Νίκαια της Γαλλίας μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε να γίνει ένας διεξοδικότερος και ευρύτερος διάλογος από όλους του Φορείς της κοινωνίας των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη διοργάνωσε διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής (4. Οκτωβρίου) με ομιλητή τον τέως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) κ. Ζακ Ντελόρ ο οποίος ανέπτυξε σχετικό θέμα με την ευρωπαϊκή πρόκληση.

Στην ομιλία του, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια πνευματική περισυλλογή στο θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, έθεσε τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί το μέλλον της Ευρώπης. Ο πρώτος βασίζεται στις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, ώστε η Ενωμένη Ευρώπη να αναδειχθεί ένας ουσιαστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ειρήνης σε περιοχές που υπάρχουν πολεμικές συρράξεις. Ο δεύτερος βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη των μελών-Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο μια οικονομία πιο δυναμική αλλά παράλληλα που θα διέπεται από σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Και τέλος, ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην ηθική πλευρά της Ευρώπης. Δηλαδή, όπως ο ίδιος επεσήμανε, στο ρόλο των Εκκλησιών και των πολιτισμών όπου μεταξύ των μελών-Χωρών θα γίνονται σεβαστές οι διαφορές και η πολυπολιτισμικότητα των λαών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ντελόρ κατά τη δεκαετή θητεία του στα ευρωπαϊκά όργανα προετοίμασε με πολυεπίπεδες ενέργειες την εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιέρωσε το Πρόγραμμα "Donner une ame pour l΄Europe" (=Δώστε μια ψυχή για την Ευρώπη), ενώ σήμερα διαδραματίζει με το επιστημονικό Ίδρυμα Notre Europe ένα καθοριστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράσθηκε το βιβλίο Ζακ Ντελόρ, Η Ευρωπαϊκή πρόσκληση, (μετ. Ι. Λαμπρινάκου, Γ. Μητροπούλου, Κ. Στουμπιάδης) εκδ. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

Από το Γραφείο Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΠροηγούμενη σελίδα