Κεντρική σελίδα
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


1. Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τέρμα Ἄνω Ἰλισίων (Πανεπιστημιόπολις), Τ.Κ. 157 72 Ζωγράφου.
Τηλ.210 7275870
α. Τμῆμα Θεολογίας καί β. Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας.
Διάρκεια Σπουδῶν:ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.


2. Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσ/κης- Θεολογική Σχολή
541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. Γραμματείας: 2310 996698
α. Τμῆμα Θεολογίας, τηλ. 2310 996980-1 -2- 3.
β. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, τηλ.996681.
Διάρκεια Σπουδῶν: ὀκτώ (8) ἑξάμηνα.


Κεντρική σελίδα