Κεντρική σελίδα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Δημοσιολογιστικών και Διαχειριστικών θεμάτων


Ἀθήνα 16 Νοεμβρίου 2006


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσα στά πλαίσια του ποιμαντικού ενδιαφέροντος της γιά την συνεχή επιμόρφωση των Κληρικών καί λαϊκών στελεχών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής καί των Ιερών Μητροπόλεων, πάνω σε βασικά θέματα, καί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Πειραιώς 211 καί Θράκης 2, Ταύρος), πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο και άρτια οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει έναν από τούς βασικούς τομείς της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως, όπως είναι αυτός των Δημοσιολογιστικών και Διαχειριστικών θεμάτων.

Κατόπιν λοιπόν ευλογίας της Ι.Σ. καί εγκρίσεως από το ΙΝ.ΕΠ. και με φορέα διοργανώσεως την αρμοδια Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, θά πραγματοποιηθούν στήν Ἀθήνα, στό ΙΝ.ΕΠ., δύο Επιμορφωτικά Σεμινάρια από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου μέχρι Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2006 γιά Κληρικούς καί λαϊκούς ὑπαλλήλους εκ τῆς Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκ της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.).

Οι δαπάνες μεταβάσεως καί επιστροφής (οδοιπορικά) θα καλυφθούν από τις Ιερές Μητροπόλεις, τα δε έξοδα διαμονής και σιτίσεως (γιά οσους διαμένουν μόνιμα ανω των 50 χιλιομέτρων από τόν τόπο λειτουργίας του Σεμιναρίου) από τό ΙΝ.ΕΠ.


Εκ του Γραφείου της Σ.Ε.

Κεντρική σελίδα