Κεντρική σελίδα

Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο γιά Κληρικούς καί Λαϊκούς, στελέχη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων

«Διαχείριση τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς»Ἀθήνα 30 Ὀκτωβρίου 2006


Διεξάγεται στήν πόλι τῆς Καλαμπάκας αὐτή τήν ἑβδομάδα ἀπό Δευτέρα 30.10.2006 ἕως Παρασκευή 3.11.2006, Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο γιά Κληρικούς καί Λαϊκούς, στελέχη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἀπό τά Γεωγραφικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας, Ἠπείρου καί Δυτικῆς Μακεδονίας, μέ γενικό θέμα: «Διαχείριση τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς»

Τό Σεμινάριο αὐτό συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καί ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐπιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης καί Αὐτοδιοίκησης· τό δέ Ἐπιμορφωτικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτεῖται ἀπό τό Γ΄ Κ.Π.Σ.

Τήν ὀργανωτική κάλυψη τοῦ Προγράμματος ἔχει τό Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλίας. Στόχος τοῦ ὡς ἄνω Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου εἶναι ἡ συνεχής Κατάρτισις καί Ἐπιμόρφωσις τῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων σέ θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, Ποιμαντικῆς ἐπί συγχρόνων θεμάτων καί ἐνημερώσεως ἐπί τῶν βασικῶν ἀρχῶν προληπτικῆς καί ἐπεμβατικῆς συντηρήσεως τῶν Ἱερῶν Κειμηλίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τῆς ὀρθῆς διαχειρίσεως καί προβολῆς τῆς πολιτιστικῆς μας Κληρονομιᾶς.


Ὁ Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἀρχιμ. Κλήμης Κοτσομύτης

Κεντρική σελίδα