Κανονισμός 168/2005
Τριετής θητεία.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόεδρος:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος


Τακτικά Μέλη:

1. Σεβ. Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος
2. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης
3. Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἰωάννης Ζῶτος.
4. Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἰωσήφ Ταγαράκης.
5. Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, τ. Ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ.
6. Ἀξιότιμος κ. Ἀναστάσιος Σταλίκας, Δρ Ἀθλητικῆς Ψυχολογίας
7. Ἐρίτιμος κ. Εὐαγγελία Μωραΐτου, Ὀλυμπιονίκης.
8. Ἐρίτιμος κ. Γεωργία Ἑλληνάκη, Ὀλυμπιονίκης.


Αναπληρωμαπτικά μέλη:

1 Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Ἀντώνιος Ρουμελιώτης.
2. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος.
3. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Βασίλειον Μανιώτην.
4. Ἀξιότιμος κ. Σταῦρος Μακαρίου.


Γραμματεύς:

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πολύκαρπος Μπόγρης
Τηλ. 210.72.72.233


ΚΕΙΜΕΝΑ

  1. «Περί τῆς ἀθλητικῆς καί πάσης συναφοῦς πρός τόν ἀθλητισμόν δράσεως τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων».
    22 Σεπτεμβρίου 2011