Κεντρική σελίδα
Δ Ε Η Σ Ι Σ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

(Προσευχή της Εκκλησίας μας υπέρ των εν ανάγκαις ευρισκομένων ανθρώπων και αλληλεγγύη προς τούς αγωνιζομένους εις την ζωήν αδελφούς μας)

Μετά το "Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον...." της Θ. Λειτουργίας των Χριστουγέννων:

Ο Διάκονος:

Ελέησον ημάς ο Θεός..... Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών....

Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου.....

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους....

Έτι δεόμεθα υπέρ πάντων των εν ανάγκαις όντων, των εν στενοχωρία, θλίψει, δοκιμασία, διωγμοίς, ταλαιπωρίαις, πολέμοις, ανεχείαις, πτωχεία, ανεργία και περιστάσεσιν όντων εν παντί τόπω της δεσποτείας Κυρίου.

Έτι δεόμεθα υπέρ πάντων των εργαζομένων και τας βιοτικάς ανάγκας αυτών τιμίως και εναρέτως καλυπτόντων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς και πάντων των εντειλαμένων ημίν τοις αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών.

Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήναι....

Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι....


Ο Ιερεύς την ΕΥΧΗΝ:

Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που από απόλυτη αγάπη προσέλαβες την ανθρώπινη φύση και σαρκώθηκες, διά της Παναχράντου και Αειπαρθένου Μαρίας, για όλους εμάς τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία, προκειμένου να θεώσεις την ανθρώπινη φύση, στρέψε το βλέμμα Σου πάνω μας, τούτη την ημέρα της κατά σάρκα Γεννήσεώς Σου, κατά την οποία Σου αφιερώνουμε τον πλούτο της Ορθοδόξου Θεολογίας και Σου προσφέρουμε τα κτιστά δώρα της ανθρώπινης φύσης μας, με ευγνωμοσύνη ψυχής και εσωτερική αγαλλίαση. Στείλε, Κύριε, την εξ ύψους δύναμή Σου, ούτως ώστε, με οδηγό τη δική Σου γνώση, να παρέχουμε στους συνανθρώπους μας μαρτυρία πίστεως και αγάπης καθημερινά, απεκδεχόμενοι την παρά Σου προς όλους μας προσφερθείσα σωτηρία, πορευόμενοι στη ζωή μας ως τέκνα φωτός και ημέρας, επιτελώντας όλα όσα Σε ευαρεστούν.

Όλοι μας, Κύριε, πλησιάζοντας νοερώς τη Βηθλεέμ, Σε αντικρύζουμε νεογέννητο βρέφος, τη στιγμή που όλη η κτίση Σε ευχαριστεί με το δικό της μοναδικό τρόπο. Γι' αυτό και εμείς, βλέποντας την απεριόριστη συγκατάβασή Σου, με ύμνους και πνευματικές ωδές, Σε λατρεύουμε, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, Εσένα που είσαι ο μόνος Θεός στούς αιώνες.

Δύο χιλιάδες και τέσσερα χρόνια πέρασαν, Κύριε, από την ευλογημένη εκείνη νύχτα, κατά την οποία στρατιές Αγγέλων, βλέποντας το κατάντημά μας, έψαλαν θριαμβευτικά τον ύμνο της αθάνατης καταλλαγής μεταξύ ουρανού και γης και κήρυξαν σ' όλο τον κόσμο την ειρήνη, την αγάπη και τη λύτρωση, μιλώντας για την καινή εν Χριστώ ζωή και βεβαιώνοντας για την καταλλαγή των όλων. Όμως, οι άνθρωποι, επειδή έπεσαν σε ποικίλους πειρασμούς, ακολούθησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, επιτελούντες φαύλες πράξεις απανθρωπίας. Γι' αυτό γέμισε η γη από κακία, οδύνη και μίσος. Πολλαπλασιάστηκαν, Κύριε, οι ανομίες μας και τα δάκρυα των ανθρώπων ρέουν σαν ποταμός. Πάγωσε η αγάπη, η ευσπλαχνία χάθηκε και η δυστυχία επικράτησε.

Και τώρα, στρέφοντας το νου σε Εσένα, αντικρύζουμε τα αποτελέσματα της πονηρίας μας, ενθυμούμενοι τους πάσχοντες αδελφούς μας σ' όλο τον κόσμο, αλλά και όλους όσοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της αρετής. Για όλους αυτούς ικετεύουμε και παρακαλούμε:


1. Μνήσθητι, Κύριε, των αδελφών ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών σ' ολόκληρο τον κόσμο που βιώνουν δοκιμασίες, διωγμούς και στερήσεις.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


2. Μνήσθητι, Κύριε, των εκατομμυρίων των προσφύγων στον κόσμο, εκείνων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους εξαιτίας πολέμων, θεομηνιών, διακρίσεων, ανελεύθερων καθεστώτων, φτώχειας και κακοπάθειας.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


3. Μνήσθητι, Κύριε, των αδελφών μας όπου γης, που αγωνίζονται για τη διαφύλαξη της εθνικής τους ανεξαρτησίας και του δικαιώματος να ζουν ελεύθεροι από τις όποιες έξωθεν εξαρτήσεις και τις άνομες επιδιώξεις των ισχυρών της εποχής.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


4. Μνήσθητι, Κύριε, των πτωχών, των πεινασμένων, των αστέγων, όσων στερούνται ιατρικών και φαρμακευτικών φροντίδων και των εκατομμυρίων παιδιών του τρίτου κόσμου που βρίσκονται στο χείλος του θανάτου.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


5. Μνήσθητι, Κύριε, των οικογενειών που κλονίζονται και διαλύονται εξαιτίας των ανθρωπίνων εγωϊσμών, των παιδιών που πέφτουν θύματα της γονεϊκής ασπλαχνίας και κακοποίησης, των νέων που στερούνται της θαλπωρής της οικογενειακής εστίας, καταφεύγουν στα ναρκωτικά και ζουν στο περιθώριο.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


6. Μνήσθητι, Κύριε, των ασθενών, των ανιάτως πασχόντων, των προσβεβλημένων από λοιμώδη νοσήματα, όλων όσοι σηκώνουν το Σταυρό του μαρτυρίου κουβαλώντας τα στίγματα της κοινωνικής απομόνωσης, των φορέων και των ασθενών του AIDS.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


7. Μνήσθητι, Κύριε, των ανέργων αδελφών μας, που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και απογοήτευση την επιβίωσή τους, των αποκλεισμένων νέων που ψάχνουν μία ευκαιρία να προσφέρουν και να δημιουργήσουν, χωρίς να βρίσκουν διεξόδους στ' αδιέξοδά τους.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


8. Μνήσθητι, Κύριε, όλων των πνευματικών, εθνικών και κοινωνικών εργατών, των Κληρικών της Εκκλησίας μας, που διακονούν την κατά Θεόν προκοπή των πιστών, εκείνων που με ευσυνειδησία υπηρετούν την εθνική μας παιδεία, με πιστότητα στην Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, των ιατρών, των νοσοκόμων, που απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, των στελεχών του Στρατού μας και των στρατευμένων νιάτων μας, που στηρίζουν την εθνική μας υπερηφάνεια και ανεξαρτησία, των υπαλλήλων του Κράτους, των επιστημόνων και ερευνητών που ανακαλύπτουν στα έργα τους το Θεό και τον άνθρωπο, το υπέροχο κόσμημα της δημιουργίας, καθώς και της κοινωνικής ισορροπίας. Για όλους αυτούς, Σε ικετεύουμε και παρακαλούμε.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


9. Μνήσθητι, Κύριε, των εμπόρων που διακινούν τα αγαθά, απομάκρυνε από τα διανοήματά τους το ενδεχόμενο κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας, αλλά και της εξυπηρέτησης του ιδίου συμφέροντος, των εργατών της Βιομηχανίας, των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φύλαξέ τους από τα χέρια σκληρόκαρδων και απάνθρωπων εργοδοτών.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


10. Μνήσθητι, Κύριε, της νεολαίας της πατρίδος μας και ευλόγησέ την. Δώσε στους νέους μας ζήλο για να εργάζονται έργα αγαθά, πρόσθεσε σ' αυτούς πίστη, απομάκρυνε από αυτούς κάθε διαβολική ενέργεια και ενίσχυσε τη δημιουργική τους πνοή για να καλλιεργούν τις Θείες Σου εντολές.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


11. Μνήσθητι, Κύριε, των πολυτέκνων γονέων, των φιλοτίμων και φιλοπόνων μητέρων, των εργαζομένων μητέρων, των αγωνιστών Χριστιανών, των ομολογητών της πίστεως, των εργατών βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, των αδικουμένων, των ταπεινών και καταφρονεμένων. Για όλους αυτούς Σε ικετεύουμε και παρακαλούμε.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


12. Μνήσθητι, Κύριε, των αρχόντων μας, εντύπωσε αγαθές σκέψεις στις καρδιές τους για την Εκκλησία Σου και το λαο Σου και κατεύθυνε τα διανοήματά τους σε κάθε έργο αγαθό που Σε ευαρεστεί.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


13. Μνήσθητι, Κύριε, των Κυπρίων αδελφών μας και δώσε στο εκκρεμούν μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


14. Μνήσθητι, Κύριε, των λαών που βιώνουν τα αποτελέσματα των πολεμικών συγκρούσεων και ζουν υπό τον φόβο τρομοκρατικών ενεργειών, θυμάτων της ανθρώπινης μισαλλοδοξίας και φαυλότητος.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


15. Μνήσθητι, Κύριε, των αγροτών μας, που καλλιεργούν με τον ιδρώτα τους τη γη, ώστε να έχουν καλές καιρικές συνθήκες για να απολαμβάνουν καλή σοδειά και άνετο εισόδημα προς κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


16. Μνήσθητι, Κύριε, των δικαστικών λειτουργών, των επιφορτισμένων με την απονομή της δικαιοσύνης. Χάρισε τους ανεξαρτησία γνώμης, δικαιοκρισία και απροσωπόληπτη εφαρμογή του νόμου προς προστασίαν των αδυνάτων και εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό της δικαιοσύνης.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


17. Μνήσθητι, Κύριε, των ναυτικών μας που διαπλέουν τα πελάγη και φύλαγέ τους από ναυάγια, περιπέτειες και δυσκολίες, ώστε να επιστρέψουν σώοι και υγιείς στις οικογένειές των.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


18. Μνήσθητι, Κύριε, των δημοσιογράφων, που υπηρετούν στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και δίδε τους φωτισμό, αντικειμενικότητα και καλωσύνη, ώστε να μεταδίδουν την αλήθεια και να συμβάλλουν στην σωστή πληροφόρηση του λαού.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


19. Μνήσθητι, Κύριε, της Πατρίδος μας Ελλάδος και ευλόγησε τη γη της και τους κατοίκους της. Χάρισε σε όλους μας την αίσθηση της αξιοπρέπειας εμπρός στις εθνικές αδικίες εχθρών και φίλων, κράτησε ακμαίο το ηθικό μας εμπρός στις παντοδαπές προκλήσεις, ενδυνάμωσε την πίστη μας στο Θεό, που είναι βοηθός και σκεπαστής μας, και απέλασε μακρυά μας κάθε κίνδυνο βίας, πολέμου, θεομηνιών και κακών συγκυριών.

Ο Χορός: Κύριε ελέησον.


20. Μνήσθητι, Κύριε, της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας Σου, στερέωσε τις βάσεις της ενότητάς Της στα πλαίσια της αγάπης, της ομόνοιας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Απομάκρυνε τις όποιες διαφορές και αντιπαραθέσεις, για να πορεύεται στο χρόνο ισχυρή και ειρηνική, οδηγώντας το λαό Σου στο δρόμο της σωτηρίας και δοξάζοντας το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, καθώς και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και στούς αιώνες των αιώνων.

Ο Χορός: ΑΜΗΝ.


Ενταύθα άπαντες ψάλλομεν το "Σε υμνούμεν...." και ακολουθεί η Απόλυσις της Θείας Λειτουργίας.Κεντρική σελίδα