ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ157/2015


«ουδεμία των ιστορικών καταστροφών απέβη τραγικοτέρα. Διότι δια της αλώσεως ταύτης δεν έπεσε μόνη η κυριευθείσα πόλις, δεν έπεσε μόνη η καταλυθείσα βασιλεία, αλλ’ επί χρόνον μακρόν επεσκιάσθη κόσμος ολόκληρος πραγμάτων και δογμάτων, ο κόσμος ο ελληνικός»
(Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος)

Με αφορμή την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 παρουσιάζει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο οποίο αναζητάται η επίδραση και η σημασία της Άλωσης στην εθνική συνείδηση – ταυτότητα των υποδούλων Ρωμηών.

Το γεγονὸς της Άλωσης είχε τεράστια σημασία για τον Ελληνισμὸ και την κατοπινή του πορεία. Για τους υποδούλους Ρωμηούς η Άλωση υπήρξε μιὰ κρισιμότατη στιγμὴ στην ιστορία τους. Άρχισε γι᾿ αυτοὺς μιὰ μεγάλη περίοδος δοκιμασίας με μειωμένες οικονομικὰ και πολιτικὰ τις δυνάμεις τους. Η ορθόδοξη παράδοση, και μέσω αυτής και η ελληνικότητα, διατήρησαν και έδωσαν ταυτότητα στο Γένος στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους Χριστιανούς. Οι δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές ήταν μεγάλες. Αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ορεινούς τόπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι βυζαντινοί άρχοντες εξαφανίστηκαν μετά την Άλωση. Τέλος, αρκετοί λόγιοι έφυγαν στη Δυτική Ευρώπη. Όλα αυτά επέδρασαν στη συνοχή του ελληνικού πληθυσμού. Τελικά όμως οι υπόδουλοι Έλληνες δεν αφομοιώθηκαν, αφού κατάφεραν να διαφυλάξουν, με τη βοήθεια της Εκκλησίας, τρία βασικά στοιχειά της εθνικής τους ταυτότητας: την ορθόδοξη πίστη, τη γλώσσα και την παράδοση.
Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, οι εκπομπές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας θα αναφέρονται στις συνέπειες που είχε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μεγάλη περίοδος της τουρκοκρατίας στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης – ταυτότητας των υποδούλων Ρωμηών. Η Ορθόδοξη πίστη, η οργάνωση και η λειτουργία της Εκκλησίας, η Παιδεία και ιδιαίτερα η γλώσσα, ο τρόπος ζωής και ιδιαίτερα η επίδραση της Παράδοσης θα είναι στο επίκεντρο αυτού του ολοήμερου αφιερώματος. Ταυτόχρονα, θα αναδεικνύονται και οι επιδράσεις του Δυτικού Πολιτισμού στη διαμόρφωση αυτής της εθνικής συνείδησης – ταυτότητας.


Οι εκπομπές του αφιερώματος αναφέρονται σε θέματα όπως:

09.30-10.30 Η Άλωση και η Εθνική Ιδεολογία

11.00-12.00 Ο Ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ταυτότητα των Υποδούλων Ρωμηών

12.00-13.00 Οι όροι «Ρωμηός» - Έλληνας και η Εθνική συνείδηση των Υποδούλων Ρωμηών

13.00-14.00 Η Παιδεία και η Εθνική συνείδηση των Υποδούλων Ρωμηών

15.00-16.00 Κοινότητες και η Εθνική συνείδηση των Υποδούλων Ρωμηών

16.00-17.00 Η Χρησμολογία και η Εθνική συνείδηση των Υποδούλων Ρωμηών

18.00-19.00 Η «Μετακένωση» και η Εθνική συνείδηση των Υποδούλων Ρωμηών

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης, τηλ. 2107298222