ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ110/2014


«Στο Δοξαστικό του Πάσχα ‘‘Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει …’’ σε τρείς λέξεις: ‘‘...Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει...’’ διατυπώνεται το ευαγγελικό ήθος το οποίο αρχίζει όχι με την ανοχή του άλλου ή του εχθρού αλλά με την άνευ όρων αποδοχή του. Η συγχώρηση έχει ως περιεχόμενο τη συνάντηση με τον άλλον. Μια συνάντηση που δεν είναι τίποτα άλλο από μια αλληλοπεριχώρηση. Η πρώτη βασική συνάντηση που χώρισε την ιστορία στα δύο είναι η συνάντηση, συν-χώρηση της ανθρώπινης και θεϊκής φύσης στο πρόσωπο του Χριστού. Η Τριαδική πρωτοβουλία για ενσάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος επ’ ουδενί επηρεάστηκε από την ανθρώπινη ανταρσία.
Όλη η επίγεια διαδρομή του Χριστού δείχνει ότι η αγάπη ως συγχώρηση του εχθρού είναι μονόδρομος για να μετέχει κανείς στα αγαθά της ερχόμενης Βασιλείας. Η συγχώρηση λοιπόν των άλλων δεν είναι μία ιδέα ή ένα συναίσθημα ή μια φιλοσοφία. Είναι τρόπος ύπαρξης που ταυτίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Χριστού.
Το Ραδιόφωνο της Εκκλησία με αφορμή την Ανάσταση του Χριστού, που ταυτίζεται με την συγχώρηση των άλλων: ‘‘καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει’’, αναφέρεται από την Τρίτη του Πάσχα από τις11:00 έως τις 19:00 στις διαστάσεις της πράξεως της συγχώρησης στην Αγία Γραφή, στην λατρεία της Εκκλησίας, στα Συναξάρια και στο Γεροντικό, και την αντιδιαστέλλει με τις αντιλήψεις περί συγχώρησης στο δυτικό Χριστιανισμό, στις άλλες θρησκείες και στον αρχαίο κόσμο». (Αλέξανδρος Κατσιάρας)

Οι εκπομπές που αναφέρονται στη Συγχώρηση είναι:

11:00 Η Συγχώρηση στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση της Εκκλησίας ,
12:00 Η Συγχώρηση στην Εκκλησιαστική Λατρεία,
13:00 Η Συγχώρηση στο Δυτικό Χριστιανισμό και στις άλλες Θρησκείες,
15:00 Η Συγχώρηση στον Αρχαίο κόσμο,
16:00 Η Συγχώρηση στην Τέχνη,
18:00 Η Συγχώρηση στα Συναξάρια και στο Γεροντικό,

Επιπλέον, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών από την έναρξη λειτουργίας του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας, από τις 19:00 έως τις 07:00 θα ακούγονται επίκαιρες εκπομπές από το αρχείο του Σταθμού, από τις πρώτες χρονιές λειτουργίας του.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης,τηλ. 210729822