ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ369/2017


ΔΣ369/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
«ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΙΣΗ»
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, οι εκπομπές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας 89,5 παρουσιάζουν το γεγονός και τη σημασία της Ενανθρώπησης του Χριστού για τον άνθρωπο και την κτίση. Εξετάζονται θέματα όπως: Δημιουργία και Ενανθρώπηση, τροπή και όχι εκτροπή του σχεδίου της Θείας οικονομίας, η σχέση της ενανθρώπησης του Χριστού και της Εκκλησίας, η εμφάνιση της εορτής των Χριστουγέννων στη λατρεία ως ιδιαίτερης εορτής, η λαογραφία που αναπτύχθηκε γύρω από την εορτή, θεολογικός σχολιασμός των ύμνων και βιβλικών αναγνωσμάτων της ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων.
Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου ήταν ένα μυστήριο «από καταβολής κόσμου», οι δε λόγοι και προορισμοί όλων των όντων βρίσκονται μέσα σε Αυτόν. Σύμφωνα με τον Άγιο Αθανάσιο: «ο Λόγος ενανθρώπησε, για να θεοποιηθούμε εμείς». Η φθορά και ο θάνατος είναι συνώνυμα του κτιστού, το οποίο δια των πρωτοπλάστων κλήθηκε να κάνει θετική χρήση του «κατ' εικόνα» ώστε να οδηγηθεί στο «καθ' ομοίωση» δηλαδή στην υπέρβαση του θανάτου. Αυτό απαιτούσε την προσωπική ένωση κτιστού ακτίστου στο πρόσωπο του Χριστού.
Η άρνηση του Αδάμ να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτίση προς το Θεό είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί, χωρίς να ματαιωθεί, το αρχικό σχέδιο του τριαδικού Θεού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενανθρώπηση του αναλαμβάνει, ως νέος Αδάμ, να φέρει εις πέρας και το έργο του πρώτου Αδάμ και με αυτό τον τρόπο να οδηγήσει το κτιστό στο Θεό.
Η ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου έχει καθοριστικές θετικές συνέπειες για το κτιστό.
Την σημασία αυτής της μεγάλης δωρεάς προς την ανθρωπότητα θα προσεγγίσουμε μέσα από τις συγκεκριμένες εκπομπές του αφιερώματος προκειμένου να κινηθούμε σε ακόμα πιο επίμονη συμμετοχή στη λατρεία της Εκκλησίας, διότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να έλθουμε σε προσωπική σχέση με τον Χριστό και με όλα τα γεγονότα της θείας οικονομίας.
Αυτό το μεγάλο μυστήριο στο οποίο συμμετέχουμε μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας θα το προσεγγίσουμε με τις εκπομπές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή κληρικών, θεολόγων, καθηγητών παν/μίου και επιστημόνων και αναφέρονται σε θέματα όπως:
• Η Ενανθρώπηση του Υιού στην Αγία Γραφή
• Δημιουργία και Ενανθρώπηση
• Εκτροπή, αλλά όχι ματαίωση του σχεδίου της Ενανθρώπησης
• Ενανθρώπηση και Εκκλησία
• Χριστούγεννα στη λατρεία και στη λαογραφία
• Η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων
• κ. α.

Τέλος, στις εκπομπές:
• «Η μουσική των αγγέλων», που μεταδίδεται καθημερινά στις 16:00, ακούγονται επίκαιροι Βυζαντινοί ύμνοι
• «Το αλάτι της γης», που μεταδίδεται καθημερινά στις 12:00, ακούγονται επίκαιροι παραδοσιακοί σκοποί του τόπου μας
• «Αναγνώσματα», που μεταδίδεται καθημερινά στις 14:30, ακούγονται Πατερικά και όχι μόνο κείμενα για την Ενανθρώπηση του Χριστού
• «Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη του 89,5», που μεταδίδεται καθημερινά στις 23:00, ακούγονται θεολογικά κείμενα.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2017
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης, τηλ.2107298222