ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ107/2017


ΔΣ107/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
« Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός,
διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 89,5

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 10 έως την Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, με βάση την ακολουθία του Όρθρου της κάθε ημέρας, προσεγγίζει την πορεία του Θεανθρώπου προς το Πάθος, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας, το ρόλο του άρχοντος του αιώνος τούτου και του Ιούδα αναφορικά με το Πάθος καθώς και ζητήματα όπως η πίστη, ο φθόνος, η ραθυμία, η μετάνοια, τα χαρίσματα, η φιλαυτία και η ταπείνωση, που ανακύπτουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου ιδιαίτερα αυτές τις μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές αναφέρονται σε θέματα όπως:
• «Εκ νυκτὸς ορθρίζει το πνεύμά μου προς σε, ο Θεός»
• «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται»
• «Δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν»
• «Τι ραθυμείς αθλία ψυχή μου;»
• «Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ»
• «Ψυχή μου φόβω δέξαι το χάρισμα»
• «Πόρνη προσήλθε σοι φιλάνθρωπε»
• «Ιούδας ο δούλος και δόλιος»
• «Ο φιλών την ψυχήν αυτού απωλέσει αυτήν»
• «Τις εστίν ο Υιός του ανθρώπου;»
• «Ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ή την δόξαν του Θεού»
• «Ουκ έστιν άγιος πλήν σου φιλάνθρωπε»
• «Δεύτε μεγαλύνομεν την Μητέρα του Κυρίου»
• Η εορτή των αζύμων
• «Επεθύμησα φαγείν»
• «Ο ηγούμενος ως ο διακονών»
• «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν»
• Κτιστό και άκτιστο
• Χριστός: ταπεινώσεως τύπος
• «Ου γαρ ήλθον κρίναι τον κόσμον, αλλά σώσαι τον κόσμον»
• Ο «Άλλος» Παράκλητος
• «Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα , ει μη δι’ εμού»
• «Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχων και εν εμοί ουκ έχει ουδέν»
• «Εκ του κόσμου ουκ εστέ»
• «Ει εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι»
• «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ»
• Ύμνοι του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Μεγάλη Εβδομάδα
Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης, τηλ. 2107298222