ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ


ΔΣ407/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 89,5

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016, οι εκπομπές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας 89,5 αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας και στη συμβολή της στην Ενανθρώπηση του Λόγου. Εξετάζεται η σημασία της κατάφασης της Θεοτόκου στο κάλεσμα του Θεού που είχε ως συνέπεια την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από τον Υιό και Λόγο του Θεού και ψηλαφείται η σημασία της Ενανθρώπησης του Χριστού για τον κόσμο και τον άνθρωπο και πως ο πιστός μπορεί να γίνει «κατά χάριν Θεοτόκος».
Το Μυστήριο της Ενανθρώπησης του Λόγου δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς την Παναγία. Για την κατανόηση της Σάρκωσης είναι απαραίτητο να σταθούμε και στο πρόσωπο της Παναγίας, η οποία παρουσιάζεται κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας ως ανάδοχος όλης της ανθρωπότητος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ορθόδοξη παράδοση η Παναγία σπάνια αγιογραφείται χωρίς τον Χριστό, γεγονός που δηλώνει την άμεση σύνδεσή της με την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος.

«[...] Εκείνη γεννώντας ένσαρκο τον Υιό και Λόγο του Θεού απεργάσθηκε στην γη το μυστήριο της αναπλάσεως του ανθρωπίνου γένους μας και την σωτηρία όλου του κόσμου, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αυτός που ένωσε στον εαυτό του τα διεστώτα και εξάλειψε την αμαρτία του κόσμου. Ενώ αυτή η γέννηση που συντελείται σε μας πνευματικώς, γεννώντας δηλαδή εν Αγίω Πνεύματι τον Λόγο της γνώσεως του Θεού, απεργάζεται ακατάπαυστα μέσα στις καρδιές μας το μυστήριο της ανακαινίσεως των ανθρωπίνων ψυχών και την κοινωνία και ένωση με τον Θεό Λόγο.

Γι' αυτό λοιπόν είναι δέσποινα και βασίλισσα και κυρία και μητέρα όλων των αγίων η Μητέρα του Θεού, ενώ όλοι οι άγιοι είναι και δούλοι της, αφού είναι Μητέρα του Θεού, και παιδιά της, αφού μεταλαμβάνουν από την πανάχραντη σάρκα του Υιού της. Πιστός ο λόγος• η σάρκα του Υιού της είναι σάρκα της Θεοτόκου. Μεταλαμβάνοντας κι εμείς απ' αυτήν την θεωμένη σάρκα του Κυρίου, ομολογούμε και πιστεύουμε ότι μεταλαμβάνουμε ζωήν αιώνια, εκτός αν αναξίως και εις κατάκριμα την μεταλαμβάνουμε.
Πράγματι οι άγιοι είναι συγγενείς προς την Παναγία Μητέρα του Θεού κατά τρεις τρόπους: Πρώτον, επειδή προέρχονται από τον ίδιο πηλό μ' αυτήν και την ίδια πνοή, δηλαδή την ψυχή. Δεύτερον, επειδή έχουν κοινωνία και μετουσία με αυτήν δια της προσλήψεως της σαρκός της από τον Χριστό. Και τρίτον, επειδή, λόγω της εν Πνεύματι αγιωσύνης που ενυπάρχει σ' αυτούς, καθένας συλλαμβάνει εντός του και κατέχει τον Θεό των όλων, όπως ακριβώς και εκείνη τον είχε εντός της. [...]»
Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Το Μυστήριο της ενανθρώπησης του Λόγου, που ο πιστός το ζει στην Εκκλησία και το οποίο ενέπνευσε λογοτέχνες, ποιητές αλλά και την λαϊκή σοφία αποτελεί το κύριο θέμα του αφιερώματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος την περίοδο των Χριστουγέννων. Κάλαντα, παραδοσιακά τραγούδια, λόγοι Πατέρων της Εκκλησίας και επίκαιρα λογοτεχνικά κείμενα πλαισιώνουν το αφιέρωμα αυτό.

Οι εκπομπές που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή κληρικών, θεολόγων, καθηγητών παν/μίου, συγγραφέων και καλλιτεχνών, αναφέρονται σε θέματα όπως:

• Ο ρόλος της Παναγίας στην Ενανθρώπηση του Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη
• Ο ρόλος της Παναγίας στην Ενανθρώπηση του Λόγου στην Καινή Διαθήκη
• Ο ρόλος της Παναγίας στην Ενανθρώπηση του Λόγου στους Πατέρες της Εκκλησίας
• Ο ρόλος της Παναγίας στην Ενανθρώπηση του Λόγου στην υμνολογία και στην εικονογραφία της Εκκλησίας
• Η Παναγία στις Τέχνες και στα Γράμματα
• Η Παναγία στη λατρεία της Εκκλησίας, στους Όρους των Οικουμενικών Συνόδων και στην Αποκάλυψη και εσχατολογία


Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Πληροφορίες: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, π. Ιωακείμ Ιωακειμίδης, τηλ. 2107298222