ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αύγουστος 2019

ΔΣ238/2019
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

ΔΣ237/2019
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

ΔΣ236/2019
Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

ΔΣ235/2019
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

ΔΣ234/2019
Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

ΔΣ233/2019
Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

ΔΣ232/2019
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

ΔΣ231/2019
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


ΔΣ230/2019
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ229/2019
Τρίτη 13 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ227/2019
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ228/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΣ226/2019
Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

ΔΣ225/2019
Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

ΔΣ224/2019
Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ223/2019
Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ222/2019
Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ221/2019
Τρίτη 6 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ220/2019
Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ219/2019
Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

ΔΣ218/2019
Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

ΔΣ217/2019
Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΑ»


ΔΣ216/2019
Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019
ΑΦΙΕΡΩΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΓΥΝΑΙΚΑ"