ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


ΔΣ190/2017
Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

ΔΣ189/2017
Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

ΔΣ188/2017
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

ΔΣ187/2017
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

ΔΣ186/2017
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΔΣ185/2017
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΔΣ184/2017
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΔΣ183/2017
Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΔΣ182/2017
Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

ΔΣ181/2017
Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

ΔΣ180/2017
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

ΔΣ179/2017
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

ΔΣ178/2017
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

ΔΣ177/2017
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

ΔΣ176/2017
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

ΔΣ175/2017
Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

ΔΣ174/2017
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

ΔΣ173/2017
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

ΔΣ172/2017
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

ΔΣ171/2017
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΔΣ170/2017
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

ΔΣ169/2017
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΔΣ168/2017
Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

ΔΣ167/2017
Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

ΔΣ166/2017
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

ΔΣ165/2017
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017