ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


ΔΣ245/2017
Κυριακή 20 Αυγούστου 2017

ΔΣ244/2017
Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

ΔΣ243/2017
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

ΔΣ242/2017
Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

ΔΣ241/2017
Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

ΔΣ240/2017
Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΔΣ239/2017
Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017

ΔΣ238/2017
Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

ΔΣ237/2017
Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

ΔΣ236/2017
Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

ΔΣ235/2017
Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

ΔΣ234/2017
Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

ΔΣ233/2017
Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

ΔΣ232/2017
Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

ΔΣ231/2017
Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

ΔΣ223/2017
Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

ΔΣ229/2017
Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

ΔΣ228/2017
Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

ΔΣ227/2017
Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

ΔΣ226/2017
Τρίτη 1 Αυγούστου 2017