Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019


«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

18.30 θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος –θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Οἱ νέοι μπροστὰ στὶς σύγχρονες ἐξελίξεις: πρωτοπόροι ἤ θύματα;»


Ι.Ναός Αγίου Γεωργίου Νικαίας

18.00 ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου με θέμα: "Μυστικά της πνευματικής ζωής"