Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019


Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου και Αγ. Ευγενίας Περιστερίου

20:00 - 00:30 : Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Παύλου Πατριάρχη Κων/πόλεως του Ομολογητού.