Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018


Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σούρμενων Ελληνικού

21.00 Αγρυπνία