Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018


Ι. Ναός Προφήτη Ηλία (στο κάστρο, παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος)

8.00 μ.μ. Αγρυπνία

Ι.Ν.Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

19:00 αγρυπνία επί τη μνήμη Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτσ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Πανεπιστημίου 30)

19.00 Επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών και το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών - Πανεπιστήμιο των Πολιτών με τίτλο: "Η συνεισφορά της Θεολογίας στην Κοινωνία"