Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018


Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Παγκορινθιακό προσκύνημα στην Μεγαλόχαρη της Τήνου από 2 - έως 3 Ιουλίου 2018