Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τρίτη 29 Μαΐου 2018


Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

20:00 ΑΓΡΥΠΝΙΑ