Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018


Αμφιθέατρο Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλήνης

19.00 Βυζαντινό ορατόριο με ελεύθερη είσοδο