Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέµπτη 1η Μαρτίου 2018


ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ
του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαµψάκου του θαυµατουργού
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

7.00 π.µ. Oρθρος, Ώρες, Εσπερινός, Αγιασµòς πρωτοµηνιάς και Ιερά Παράκλησις εις τòν Άγιον Παρθένιον.
6.00 µ.µ. Ακολουθία ιερού Ευχελαίου και εν συνεχεία óµιλία υπò του Aíδεσ. Πρωτ. π. Θεµιστοκλέους Χριστοδούλου, Εφηµερίου Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών, µε θέµα: «Πορεία Σταυρού, απάντηση Ανάστασης».
Ο Ι. Ναòς θα παραµένει ανοικτòς καθ’ oλη την ηµέρα.